اتاق فرار های جنایی

19 مورد

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
1116 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خونسرد
اتاق فرار خونسرد
4 تا 8 نفر
16 رأی
جنایی, دلهره آور, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فراموشی
اتاق فرار فراموشی
4 تا 10 نفر
385 رأی
وحشت, جنایی, درام
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ایستگاه
اتاق فرار ایستگاه
4 تا 7 نفر
71 رأی
وحشت, جنایی, دلهره آور
150,000105,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فال شیطانی
اتاق فرار فال شیطانی
4 تا 11 نفر
69 رأی
وحشت, جنایی, وهم آلود
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار هویت مخفی
اتاق فرار هویت مخفی
4 تا 6 نفر
15 رأی
کارآگاهی, جنایی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار ملاقات
اتاق فرار ملاقات
4 تا 6 نفر
245 رأی
وحشت, جنایی
130,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نویسنده دیوانه
اتاق فرار نویسنده دیوانه
4 تا 9 نفر
80 رأی
جنایی, معمایی, دلهره آور
70,00050,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مارینا
اتاق فرار مارینا
4 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, جنایی, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار راز 1920
اتاق فرار راز 1920
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن, جنایی, دلهره آور
50,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار اژدهای سرخ
اتاق فرار اژدهای سرخ
6 تا 17 نفر
33 رأی
ماجراجویی, مهیج, جنایی
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Prestige
اتاق فرار Prestige
4 تا 8 نفر
75 رأی
وحشت, جنایی, معمایی
90,00075,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Blow Your Candles
اتاق فرار Blow Your Candles
3 تا 10 نفر
51 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,00035,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار پدر خوانده
اتاق فرار پدر خوانده
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مرد هلندی
اتاق فرار مرد هلندی
4 تا 6 نفر
14 رأی
جنایی, معمایی
150,000120,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گرگ و میش
اتاق فرار گرگ و میش
4 تا 10 نفر
19 رأی
جنایی, دلهره آور
45,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مهره سرخ
اتاق فرار مهره سرخ
4 تا 5 نفر
0 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار Movie Night
اتاق فرار Movie Night
3 تا 10 نفر
9 رأی
جنایی
60,00030,000 تومان
8 از 10
65 دقیقه