کارت بازی های همه گروه‌ها

20 مورد

کارت بازی شیر مرغ (A to Z)
کارت بازی شیر مرغ (A to Z)
2 تا 5 نفر
0 رأی
دورهمی, کمدی
185,000 تومان
6 از 10
60 دقیقه
کارت بازی بنگ (Bang)
کارت بازی بنگ (Bang)
4 تا 7 نفر
0 رأی
مبارزه, هویت مخفی, دورهمی
175,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
کارت بازی شب مافیا (Mafia Card Game)
کارت بازی شب مافیا (Mafia Card Game)
4 تا 8 نفر
0 رأی
هویت مخفی, دورهمی
845,000 تومان
7 از 10
120 دقیقه
کارت بازی زیر خاکی (Zirkhaki)
کارت بازی زیر خاکی (Zirkhaki)
2 تا 4 نفر
0 رأی
دورهمی, خانوادگی
115,000 تومان
5 از 10
30 دقیقه
کارت بازی اونو (UNO)
کارت بازی اونو (UNO)
4 تا 8 نفر
0 رأی
دورهمی, رقابت
150,000 تومان
7 از 10
120 دقیقه
کارت بازی عجایب هفتگانه: معماران (7 Wonders: Architects)
کارت بازی عجایب هفتگانه: معماران (7 Wonders: Architects)
2 تا 7 نفر
0 رأی
دورهمی, خانوادگی
495,000 تومان
5 از 10
30 دقیقه
کارت بازی کهربا (SPLENDOR)
کارت بازی کهربا (SPLENDOR)
2 تا 4 نفر
0 رأی
استراتژی, دورهمی
285,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
کارت بازی توسعه شهرهای کهربا (CITIES OF SPLENDOR) (Splendor)
کارت بازی توسعه شهرهای کهربا (CITIES OF SPLENDOR) (Splendor)
2 تا 4 نفر
0 رأی
استراتژی, دورهمی
170,000 تومان
5 از 10
30 دقیقه
کارت بازی راز هیتلر (Secret Hitler)
کارت بازی راز هیتلر (Secret Hitler)
5 تا 10 نفر
0 رأی
دورهمی, هویت مخفی
135,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
کارت بازی اولون (Avalon)
کارت بازی اولون (Avalon)
5 تا 10 نفر
0 رأی
دورهمی, هویت مخفی
195,000 تومان
5 از 10
50 دقیقه
کارت بازی کودتا (COUP)
کارت بازی کودتا (COUP)
2 تا 6 نفر
0 رأی
دورهمی
95,000 تومان
3 از 10
50 دقیقه
کارت بازی کدنیمز (تصاویر) (Codenames: Pictures)
کارت بازی کدنیمز (تصاویر) (Codenames: Pictures)
2 تا 8 نفر
0 رأی
رقابت, دورهمی
220,000 تومان
10 از 10
30 دقیقه
کارت بازی سیلور مارول و دیسی (SILVER MARVEL AND DC)
کارت بازی سیلور مارول و دیسی (SILVER MARVEL AND DC)
2 تا 4 نفر
0 رأی
دورهمی
190,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
کارت بازی کدنیمز (اسم ها) (Codenames)
کارت بازی کدنیمز (اسم ها) (Codenames)
2 تا 8 نفر
0 رأی
رقابت, دورهمی
220,000 تومان
10 از 10
30 دقیقه
کارت بازی استوژیت (Dixit)
کارت بازی استوژیت (Dixit)
2 تا 4 نفر
0 رأی
فانتزی, دورهمی
350,000 تومان
5 از 10
20 دقیقه
کارت بازی سیلور (SILVER)
کارت بازی سیلور (SILVER)
2 تا 4 نفر
0 رأی
دورهمی
148,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
کارت بازی باندل سیلور+سیلور گلوله (SILVER+SILVER BULLET)
کارت بازی باندل سیلور+سیلور گلوله (SILVER+SILVER BULLET)
2 تا 4 نفر
0 رأی
دورهمی
320,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
کارت بازی باشگاه کاراگاهان (DETECTIVE CLUB)
کارت بازی باشگاه کاراگاهان (DETECTIVE CLUB)
4 تا 8 نفر
0 رأی
هویت مخفی, دورهمی
340,000 تومان
5 از 10
45 دقیقه
کارت بازی پادشاه جمجمه (SKULL KING)
کارت بازی پادشاه جمجمه (SKULL KING)
2 تا 8 نفر
0 رأی
دورهمی
185,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
کارت بازی خرابکار (Saboteur)
کارت بازی خرابکار (Saboteur)
3 تا 10 نفر
0 رأی
دورهمی
125,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه