اپ تایم‌فورفان رو

بازی‌های کارتی

80 مورد

خانه وحشت
کارت بازی راز هیتلر(به همراه افزونه کمونیست) ( Secret Hitler )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  40 دقیقه

 • دورهمی, هویت مخفی
  تهران، میرداماد

  (1) رای

  8.2

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  680,000578,000تومان
  کارت بازی استوژیت ( Dixit )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  20 دقیقه

 • فانتزی, دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  350,000300,000تومان
  کارت بازی مافیا گنجیفا کلاسیک پیشرفته ( MAFIA )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  10-50 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • هویت مخفی, خانوادگی, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  95,00085,000تومان
  کارت بازی کدنیمز (اسم ها) ( Codenames )
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • رقابت, دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  212,000تومان
  کارت بازی کدنیمز (تصاویر) ( Codenames: Pictures )
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • رقابت, دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  345,000295,000تومان
  کارت بازی مافیا پدرخوانده و ارتش سری ( MAFIA )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  10-13 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • هویت مخفی, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  65,000تومان
  کارت بازی ردلندز ( Radlands )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-2 نفر

 • زمان

  زمان

  20 دقیقه

 • دورهمی, استراتژی
  تهران، بام تهران

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  214,000تومان
  کارت بازی زیر خاکی ( Zirkhaki )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, خانوادگی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  112,000تومان
  کارت بازی اونو ماینکرفت ( UNOMINECRAFT )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-10 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • خانوادگی, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  85,000تومان
  کارت بازی شبپره متقلب ( cheating moth )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  50 دقیقه

 • رقابت, دورهمی
  تهران، شریعتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  105,000تومان
  کارت بازی شیر مرغ ( A to Z )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-5 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • دورهمی, کمدی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  270,000260,000تومان
  کارت بازی لاس وگاس ( LAS VEGAS )
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-5 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, رقابت
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  275,000تومان
  کارت بازی کارت بازی مافیا سناریو زودیاک ( Mafia Zodiac )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  12-14 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • هویت مخفی, استنتاجی
  تهران، شریعتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  40,00030,000تومان
  کارت بازی اونو ( UNO )
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • دورهمی, رقابت
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  کارت بازی کودتا: شورش ( Coup Rebellion )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, هویت مخفی
  تهران، بام تهران

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  کارت بازی گربه های انفجاری پلاس ( EXPLODING KITTENS PLUS )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-10 نفر

 • زمان

  زمان

  20 دقیقه

 • دورهمی, خانوادگی
  تهران، بام تهران

  (1) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  288,000تومان
  کارت بازی اولون ماموریت ( AVALONQUEST )
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, استنتاجی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  235,000تومان
  کارت بازی اونو فلکس ( UNOFLEX )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  95,450تومان
  کارت بازی رمزشکن ( Decrypto )
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, رقابت
  تهران، بام تهران

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  360,000325,000تومان
  کارت بازی وینتج ( VINTAGE )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  102,000تومان
  کارت بازی لوت ( LOOT )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • رقابت, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  130,000تومان
  کارت بازی ددوود ( DEADWOOD )
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, رقابت
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  281,000تومان
  کارت بازی گربه های انفجاری ( EXPLODINGKITTENS )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-5 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, خانوادگی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  کارت بازی بازی با ورق هنر مدرن ( Modern Art Card Game )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • خانوادگی
  تهران، شریعتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  1,321,000تومان
  کارت بازی کودتا ( COUP )
 • سختی

  سختی

  3 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-6 نفر

 • زمان

  زمان

  50 دقیقه

 • دورهمی, هویت مخفی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  148,000تومان
  کارت بازی پادشاه جمجمه ( SKULL KING )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  40 دقیقه

 • دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  240,000تومان
  کارت بازی گربه زامبی ( ZOMBIEKITTENS )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-5 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • خانوادگی, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  125,000تومان
  کارت بازی تیراژه ( RED 7 )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, خانوادگی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  59,000تومان
  کارت بازی آشوب در مزرعه ( FARMAGEDDON )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • خانوادگی, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  108,000تومان
  کارت بازی مافیا سناریو شب های مافیا و شهروند و مافیا ( Mafia Cards )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-20 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • هویت مخفی, استنتاجی
  تهران، شریعتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  60,00050,000تومان
  کارت بازی سیلم ۱۶۹۲ ( SALEM 1692 )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-12 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • هویت مخفی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  255,000تومان
  کارت بازی تاکنوکو ( TAKENOKO )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • استراتژی, خانوادگی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  544,000تومان
  کارت بازی عجایب هفتگانه: دوئل ( SEVENWONDERS:DUEL )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-2 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • استراتژی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  300,000تومان
  کارت بازی کهربا ( SPLENDOR )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  40 دقیقه

 • استراتژی, دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  349,000تومان
  کارت بازی بنگ ( Bang )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مبارزه, هویت مخفی, دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  295,000250,000تومان
  کارت بازی نارو ( Cash and Guns )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, استراتژی
  تهران، بام تهران

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  395,000360,000تومان
  کارت بازی زعفرانیتو ( Mogel Motte )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-5 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی
  تهران، شریعتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  175,000تومان
  کارت بازی سیلور ( SILVER )
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  40 دقیقه

 • دورهمی
  تهران، میرداماد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  210,000تومان
  کارت بازی جالیز ( Jaleez )
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-7 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • خانوادگی, داد و ستد
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  405,000تومان
  کارت بازی از یک تا تی رکس ( ONASCALEOFONETOT-REX )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • خانوادگی, دورهمی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  380,000تومان
  کارت بازی جایپور ( JAIPUR )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-2 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • داد و ستد
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  148,000تومان
  کارت بازی تکامل ( EVOLUTION )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • استراتژی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  399,000تومان
  کارت بازی کارت بازی مافیا سناریو ارتش سری ( Mafia Secret Army )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  10-12 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • هویت مخفی, استنتاجی
  تهران، شریعتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  40,00030,000تومان
  کارت بازی همتا ( SIMILO )
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-8 نفر

 • زمان

  زمان

  30 دقیقه

 • دورهمی, خانوادگی
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  78,000تومان