اتاق فرار های ماجراجویی

29 مورد

اتاق فرار کاراژان
اتاق فرار کاراژان
4 تا 8 نفر
215 رأی
ماجراجویی, معمایی, وحشت
200,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شرودا
اتاق فرار شرودا
4 تا 10 نفر
476 رأی
مهیج, ماجراجویی
160,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جنگل نفرین شده
اتاق فرار جنگل نفرین شده
تبلیغات
4 تا 12 نفر
160 رأی
ماجراجویی, وحشت, مهیج
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار بی چهره
اتاق فرار بی چهره
4 تا 8 نفر
22 رأی
وحشت, ماجراجویی, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ابدیت
اتاق فرار ابدیت
4 تا 10 نفر
1087 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, ماجراجویی
140,000120,000 تومان
9 از 10
95 دقیقه
اتاق فرار جزیره گنج
اتاق فرار جزیره گنج
3 تا 6 نفر
101 رأی
ماجراجویی, معمایی
80,00065,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار پوست
اتاق فرار پوست
4 تا 8 نفر
70 رأی
ماجراجویی, دلهره آور, وحشت
120,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دربار
اتاق فرار دربار
4 تا 12 نفر
66 رأی
تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی
170,000130,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار جوهنا
اتاق فرار جوهنا
4 تا 10 نفر
120 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, ماجراجویی
180,000135,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار منتالیست
اتاق فرار منتالیست
4 تا 8 نفر
257 رأی
وحشت, دلهره آور, ماجراجویی
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار مصر
اتاق فرار مصر
4 تا 6 نفر
14 رأی
ماجراجویی, تاریخی
150,000120,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گنج مردگان
اتاق فرار گنج مردگان
4 تا 8 نفر
24 رأی
وحشت, ماجراجویی
150,000100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین فرعون
اتاق فرار نفرین فرعون
4 تا 7 نفر
0 رأی
تخیلی, ماجراجویی, تاریخی
90,00080,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار هیچهایک
اتاق فرار هیچهایک
4 تا 12 نفر
170 رأی
وحشت, ماجراجویی, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار Ocean’s Six
اتاق فرار Ocean’s Six
3 تا 8 نفر
2 رأی
ماجراجویی, مهیج
70,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار اونتور
اتاق فرار اونتور
4 تا 8 نفر
9 رأی
وحشت, ماجراجویی, دلهره آور
100,00090,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار دراکولا
اتاق فرار دراکولا
4 تا 10 نفر
1 رأی
دلهره آور, ماجراجویی, تاریخی
120,000110,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان
اتاق فرار فرار از زندان
4 تا 8 نفر
0 رأی
ماجراجویی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار هواپیما ربایی
اتاق فرار هواپیما ربایی
4 تا 6 نفر
0 رأی
کارآگاهی, معمایی, ماجراجویی
50,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار متل بوداپست(اتاق 313)
اتاق فرار متل بوداپست(اتاق 313)
4 تا 6 نفر
3 رأی
ماجراجویی, معمایی
0 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سرقت از بانک
اتاق فرار سرقت از بانک
6 تا 4 نفر
1 رأی
ماجراجویی, معمایی
65,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار اژدهای سرخ
اتاق فرار اژدهای سرخ
6 تا 17 نفر
33 رأی
ماجراجویی, مهیج, جنایی
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سفر به ماه
اتاق فرار سفر به ماه
4 تا 6 نفر
1 رأی
ماجراجویی, معمایی
65,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار بازی مرکب
اتاق فرار بازی مرکب
4 تا 6 نفر
38 رأی
مهیج, ماجراجویی
150,00090,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه