اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار کرج

177 مورد

مشاهده بیشتر
اتاق فرار کنیز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  کرج، دولت آباد

  (50) رای

  9.8
  تبلیغات
  تبلیغات
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  280,000250,000تومان
  اتاق فرار پنیک ( PANIC )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  کرج، اندیشه

  (483) رای

  9.7
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار کنیز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  کرج، دولت آباد

  (50) رای

  9.8
  تبلیغات
  تبلیغات
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  280,000250,000تومان
  اتاق فرار اختیار
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار اختیار

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
  کرج، بلوار باغستان

  (194) رای

  9.5
  تبلیغات
  تبلیغات
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار رز
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار رز

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  مهیج, فانتزی, ماجراجویی
  کرج، کمالشهر

  (60) رای

  9.7
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار کارخانه متروکه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، اندیشه

  (467) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (56٪ تخفیف)

  450,000200,000تومان
  اتاق فرار کولی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  کرج، گلشهر

  (1539) رای

  9.7
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار پس از تشییع جنازه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر
  کرج، گوهردشت

  (101) رای

  8.9
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار واحه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  کرج، شاهین ویلا

  (98) رای

  9.5
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  220,000170,000تومان
  اتاق فرار هجده هشتاد(1880)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، شاهین ویلا

  (190) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار پلیر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پلیر

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تخیلی
  کرج، گلشهر

  (140) رای

  9.4
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار جوغن
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار جوغن

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, دلهره آور
  کرج، کمالشهر

  (165) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار عاقبت
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  کرج، کمالشهر

  (5) رای

  7.9
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار با من حرف بزن
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  کرج، مهرویلا

  (5) رای

  9
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار تناسخ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  کرج، گوهردشت

  (28) رای

  9.4
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار انجمن سایه ها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  180 دقیقه

 • وحشت, تخیلی, تئاتر تعاملی
  کرج، بهشتی

  (42) رای

  8.8
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  360,000350,000تومان
  اتاق فرار گلیچ
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار گلیچ

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تخیلی, مهیج, فانتزی
  کرج، شاهین ویلا

  (113) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار اختیار
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار اختیار

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
  کرج، بلوار باغستان

  (194) رای

  9.5
  تبلیغات
  تبلیغات
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار ضد
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار ضد

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, درام, تئاتر
  کرج، گوهردشت

  (267) رای

  9.7
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  260,000210,000تومان
  اتاق فرار دلیل قتل
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  کرج، شاهین ویلا

  (395) رای

  9.8
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار رد خون
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  کرج، عظیمیه

  (404) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار سانفرانسیسکو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, مهیج, معمایی
  کرج، جهانشهر

  (111) رای

  9.7
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  260,000200,000تومان
  اتاق فرار رسوا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر
  کرج، شهرک جهان نما

  (2) رای

  10
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (31٪ تخفیف)

  290,000200,000تومان
  اتاق فرار روستای ریگ جن
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  140 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  کرج، شاهین ویلا

  (10) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (49٪ تخفیف)

  350,000180,000تومان
  اتاق فرار پلاک ۶۴۱
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  کرج، میدان شهدا

  (4) رای

  8.1
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار دعا نویس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  کرج، فردیس

  (4) رای

  9.4
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار اویجا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  کرج، گلشهر

  (8) رای

  8.4
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  300,000230,000تومان
  اتاق فرار سیروتا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  کرج، فردیس

  (15) رای

  9.9
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار رانساکا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  150 دقیقه

 • اتاق فرار رانساکا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  فانتزی, تخیلی, تئاتر تعاملی
  کرج، چهارصد دستگاه

  (35) رای

  9.1
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار گرمابه محسن
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-12 نفر

 • زمان

  زمان

  170 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  کرج، کمالشهر

  (35) رای

  9.6
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  400,000290,000تومان
  اتاق فرار ضحاک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ضحاک

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, حماسی, کمدی
  کرج، بهشتی

  (48) رای

  9.4
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  230,000تومان
  اتاق فرار هزارتو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  کرج، فردیس

  (48) رای

  9.2
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  270,000230,000تومان
  اتاق فرار تار عنکبوت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  کرج، اندیشه

  (51) رای

  9.5
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار آنها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  کرج، اندیشه

  (196) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار مادیان (ساواش )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, وحشت
  کرج، چهارراه هفت‌تیر

  (384) رای

  9.8
  9 سانس خالی
  9 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار عجوزه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، گلشهر

  (106) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار جدایی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار جدایی

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  درام, تئاتر تعاملی, وحشت
  کرج، شاهين ویلا

  (530) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار پری
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پری

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, دلهره آور, رازآلود
  کرج، دهقان ویلای دوم

  (238) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار ساعت قرارداد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  کرج، مهرشهر

  (4) رای

  8.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار ابونواس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  کرج، گلشهر

  (0) رای

  0
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار سرزمین بی نام
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  کرج، دهقان ویلا

  (0) رای

  0
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  280,000180,000تومان
  اتاق فرار یتیم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  کرج، شاهین ویلا

  (3) رای

  10
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار نازار(گورکن)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  کرج، گوهردشت

  (6) رای

  8.4
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  250,000230,000تومان
  اتاق فرار ملاقات آخر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  کرج، شاهین ویلا

  (23) رای

  8.3
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  230,000210,000تومان
  اتاق فرار سیزده
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت
  کرج، طالقانی

  (40) رای

  9.7
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار روستای ناباوری
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  کرج، کمالشهر

  (35) رای

  9.3
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (46٪ تخفیف)

  280,000150,000تومان

  سوالات متداول اتاق فرار کرج: