جدیدترین اتاق فرار های همه گروه‌ها

619 مورد

اتاق فرار شیوع ناشناخته در سیسیل
اتاق فرار شیوع ناشناخته در سیسیل
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, اکشن
130,000120,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار دروازه غار
اتاق فرار دروازه غار
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, سیاسی
190,000180,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بخت سیاه
اتاق فرار بخت سیاه
4 تا 9 نفر
2 رأی
وحشت, درام, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مارینا
اتاق فرار مارینا
4 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, جنایی, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار بی استخوان
اتاق فرار بی استخوان
4 تا 6 نفر
6 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساعت قرارداد
اتاق فرار ساعت قرارداد
5 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
49 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
110,00060,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جوغن
اتاق فرار جوغن
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار روز هفتم
اتاق فرار روز هفتم
5 تا 10 نفر
6 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
4 تا 10 نفر
26 رأی
وحشت, دلهره آور, معمایی
150,000125,000 تومان
10 از 10
105 دقیقه
اتاق فرار کدخدا
اتاق فرار کدخدا
4 تا 10 نفر
5 رأی
وحشت, دلهره آور
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)
اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)
4 تا 8 نفر
12 رأی
اکشن, وحشت, تئاتر تعاملی
180,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار بی چهره
اتاق فرار بی چهره
4 تا 8 نفر
2 رأی
وحشت, ماجراجویی, دلهره آور
110,000100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ساواش
اتاق فرار ساواش
4 تا 10 نفر
12 رأی
دلهره آور, مهیج, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اهل هوا
اتاق فرار اهل هوا
4 تا 7 نفر
2 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000110,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار واحه
اتاق فرار واحه
5 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ناپدید شده
اتاق فرار ناپدید شده
4 تا 10 نفر
20 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
15 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار مدخل دهر
اتاق فرار مدخل دهر
4 تا 8 نفر
13 رأی
وحشت
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ایستگاه
اتاق فرار ایستگاه
4 تا 7 نفر
36 رأی
وحشت, جنایی, دلهره آور
150,000105,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار خونه مومی
اتاق فرار خونه مومی
4 تا 12 نفر
2 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تطهیر
اتاق فرار تطهیر
4 تا 10 نفر
4 رأی
مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دخمه شیطان
اتاق فرار دخمه شیطان
4 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
130,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دنیای خاک شده
اتاق فرار دنیای خاک شده
4 تا 12 نفر
2 رأی
وحشت, مهیج, دلهره آور
140,000130,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه