ایونت های همه گروه‌ها

5 مورد

ایونت نقش و ماجرا غرب وحشی
ایونت نقش و ماجرا غرب وحشی
10 تا 10 نفر
0 رأی
وسترن, داد و ستد, نقش آفرینی
200,000130,000 تومان
7 از 10
175 دقیقه
ایونت (Shufflemore) نقش و ماجرا عمارت شافل مور
ایونت (Shufflemore) نقش و ماجرا عمارت شافل مور
8 تا 12 نفر
0 رأی
نقش آفرینی, دلهره آور, حفظ بقا
200,000 تومان
9 از 10
170 دقیقه
ایونت نقش و ماجرا کسب و کار مرگ
ایونت نقش و ماجرا کسب و کار مرگ
7 تا 7 نفر
0 رأی
جنایی, نقش آفرینی
150,000120,000 تومان
10 از 10
140 دقیقه
ایونت نقش و ماجرا Octagon (اکتاگن)
ایونت نقش و ماجرا Octagon (اکتاگن)
8 تا 16 نفر
0 رأی
نقش آفرینی, مبارزه, رقابت
150,000 تومان
9 از 10
150 دقیقه
ایونت نقش و ماجرا جنگ و صلح
ایونت نقش و ماجرا جنگ و صلح
5 تا 12 نفر
0 رأی
تاریخی, مبارزه, نقش آفرینی
150,000120,000 تومان
7 از 10
170 دقیقه