اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار کرمانشاه

18 مورد

خانه وحشت
اتاق فرار اقامت ابدی (کرمانشاه)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-11 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • ماجراجویی, جنایی, وحشت
  کرمانشاه، کارمندان

  (0) رای

  0
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  180,000140,000تومان
  اتاق فرار غضب
 • سختی

  سختی

  3 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  کرمانشاه، خیابان برق

  (2) رای

  6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  180,000160,000تومان
  اتاق فرار راز 1920
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • اکشن, جنایی, دلهره آور
  کرمانشاه، 22 بهمن

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار عروس مرده
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, درام
  کرمانشاه، سیمتری دوم

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  250,000160,000تومان
  اتاق فرار مهمانپذیر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرمانشاه، چهارراه ارشاد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار پنهان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  کرمانشاه، چهارراه نوبهار

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار دهکده ویستل
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر
  کرمانشاه، فرهنگیان فاز 2

  (8) رای

  5.1

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  200,000140,000تومان
  اتاق فرار خوابگاه دختران
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, وحشت, رازآلود
  کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  170,000140,000تومان
  اتاق فرار مثبت کاذب
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرمانشاه، میدان مصدق

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار آلزایمر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  کرمانشاه، سیمتری دوم

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار افسون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • کرمانشاه، میدان مرکزی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  105,00095,000تومان
  اتاق فرار طلسم نحس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, رازآلود, معمایی
  کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  130,000100,000تومان
  اتاق فرار وهم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  0-0 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  کرمانشاه، 22 بهمن

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  100,00090,000تومان
  اتاق فرار (کرامنشاه)سیاه بخت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  کرمانشاه، میدان مرکزی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار کینه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, معمایی, وهم آلود
  کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  130,000100,000تومان
  اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی

  (2) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  170,000140,000تومان
  اتاق فرار وهم
 • سختی

  سختی

  3 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  کرمانشاه، چهارراه ارشاد

  (1) رای

  4.5

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار هیمیا
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  کرمانشاه، سیمتری دوم

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  135,000115,000تومان