اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار وهم آلود

81 مورد

خانه وحشت
اتاق فرار آینه
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، تهرانپارس

  (43) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار جبن(ترس)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمك

  (1424) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار قلعه مردگان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (377) رای

  9.8
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (37٪ تخفیف)

  300,000190,000تومان
  اتاق فرار خانواده کالینز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, رازآلود, وهم آلود
  تهران، شهر آرا

  (922) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (41٪ تخفیف)

  320,000190,000تومان
  اتاق فرار دیدن2 (سجده)
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، شهر ری

  (18) رای

  9.9
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  290,000220,000تومان
  اتاق فرار هوس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  105 دقیقه

 • اتاق فرار هوس

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  تهران، صادقیه

  (103) رای

  9.8
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار پژواک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، دهکده المپیک

  (400) رای

  9.8
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  270,000220,000تومان
  اتاق فرار اثر منفی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، مجیدیه جنوبی

  (35) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  240,000180,000تومان
  اتاق فرار وارث
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود
  تهران، خیابان پیروزی

  (92) رای

  9.1
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار رکب
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، شهرک ولیعصر

  (38) رای

  9.9
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  290,000220,000تومان
  اتاق فرار آنها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  کرج، اندیشه

  (176) رای

  9.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار ناکجا
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ناکجا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر, وحشت, وهم آلود
  تهران، دهکده المپیک

  (116) رای

  9.7
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار مجرم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, وهم آلود
  تهران، میدان المپیک

  (31) رای

  10.0
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان خصوصی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر
  تهران، شهریار

  (194) رای

  9.6
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار نجوا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, وهم آلود, معمایی
  ساری، میدان ابن شهر آشوب

  (14) رای

  9.3
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  200,000160,000تومان
  اتاق فرار خفته
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (3) رای

  9.8
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار سرزمین گناه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, وهم آلود
  تهران، نازی آباد

  (32) رای

  9.3
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار به وقت مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, مهیج
  تهران، شهرک گلستان

  (106) رای

  9.2
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار کارگردان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، تهرانسر

  (72) رای

  9.8
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  280,000240,000تومان
  اتاق فرار روستای نفرین شده
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانسر

  (189) رای

  9.4
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار لاعلاج
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار لاعلاج

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, وهم آلود
  تهران، دیباجی شمالی

  (314) رای

  9.1
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (43٪ تخفیف)

  230,000130,000تومان
  اتاق فرار جنون خون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  اصفهان، استانداری

  (1) رای

  8.5
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  255,000220,000تومان
  اتاق فرار ارثیه ابلیس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (2) رای

  9.8
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  240,000200,000تومان
  اتاق فرار آنا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  تهران، رودهن

  (5) رای

  10
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار آرایشگر شیطانی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وهم آلود, وحشت, دلهره آور
  اصفهان، اصفهان

  (13) رای

  9.1
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  165,000تومان
  اتاق فرار نفیر
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, معمایی
  کاشان، خیابان سلمان فارسی

  (1) رای

  10
  13 سانس خالی
  13 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  150,000110,000تومان
  اتاق فرار چله
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  کاشان، خیابان سلمان فارسی

  (7) رای

  8.8
  13 سانس خالی
  13 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  140,000110,000تومان
  اتاق فرار نفس شیطان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  تهران، رودهن

  (0) رای

  0
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار هتل جهنمی 2
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • دلهره آور, وهم آلود, وحشت
  تهران، ایران خودرو

  (20) رای

  7.1
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (50٪ تخفیف)

  200,000100,000تومان
  اتاق فرار آواز مردگان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود
  اصفهان، خانه اصفهان

  (1) رای

  3.5
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار حمام شوم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت, وهم آلود
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  190,000تومان
  اتاق فرار گمشده
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  رشت، یخ سازی

  (0) رای

  0
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار جنگل عزازیل
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وهم آلود, درام, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (8) رای

  8
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  270,000190,000تومان
  اتاق فرار قبرستان نجف
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تبریز، نصف راه

  (0) رای

  0
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار پوست شوم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  تهران، قرچک

  (20) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  170,000130,000تومان
  اتاق فرار وهم
 • سختی

  سختی

  3 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  کرمانشاه، چهارراه ارشاد

  (1) رای

  4.5

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار باغ جنون
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (61) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار مورفین
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار مورفین

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, وهم آلود
  تهران، تهران نو

  (747) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار شب شوم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وهم آلود, مهیج
  تهران، شهر جدید اندیشه

  (65) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار پنهان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  کرمانشاه، چهارراه نوبهار

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار مرگ خوار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, رازآلود, وهم آلود
  تهران، چیتگر

  (65) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار ماما
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  65 دقیقه

 • اتاق فرار ماما

  سطح نقره‌ای
  سطح نقره‌ای
  وحشت, معمایی, وهم آلود
  تهران، شهرک غرب

  (31) رای

  8.0

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار بی استخوان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (204) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  اتاق فرار مک کامی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  تهران، خیابان پیروزی

  (486) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان