اتاق فرار های تاریخی

12 مورد

اتاق فرار قصبه
اتاق فرار قصبه
5 تا 12 نفر
15 رأی
وحشت, تاریخی, تئاتر تعاملی
250,000200,000 تومان
8 از 10
160 دقیقه
اتاق فرار حوض خونی
اتاق فرار حوض خونی
4 تا 12 نفر
153 رأی
وحشت, تاریخی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار معبد سامو
اتاق فرار معبد سامو
4 تا 6 نفر
70 رأی
تاریخی, تئاتر تعاملی, وحشت
130,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین فرعون
اتاق فرار نفرین فرعون
4 تا 7 نفر
0 رأی
تخیلی, ماجراجویی, تاریخی
90,00080,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مصر
اتاق فرار مصر
4 تا 6 نفر
14 رأی
ماجراجویی, تاریخی
150,000120,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده
4 تا 6 نفر
1 رأی
اکشن, تاریخی, مهیج
85,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار راز سکوت
اتاق فرار راز سکوت
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی, اکشن, تاریخی
150,000 تومان
8 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار سرداب ۲
اتاق فرار سرداب ۲
4 تا 9 نفر
12 رأی
وحشت, تاریخی
100,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کیمیاگری
اتاق فرار کیمیاگری
4 تا 6 نفر
2 رأی
معمایی, تاریخی
50,00024,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار آدر
اتاق فرار آدر
4 تا 8 نفر
20 رأی
تاریخی, وحشت
120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مایا
اتاق فرار مایا
4 تا 6 نفر
0 رأی
تاریخی
115,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار دراکولا
اتاق فرار دراکولا
4 تا 10 نفر
1 رأی
دلهره آور, ماجراجویی, تاریخی
120,000110,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه