اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار رشت

20 مورد

مشاهده بیشتر
اتاق فرار بازگشت (رشت)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  رشت، بلوار معلم

  (1) رای

  10
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار اکتور (رشت)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, مهیج, رازآلود
  رشت، فلکه رازی

  (1) رای

  9
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (3٪ تخفیف)

  200,000195,000تومان
  اتاق فرار مهمان خانه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  رشت، فلکه رازی

  (7) رای

  8.4
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار گمشده
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  رشت، یخ سازی

  (6) رای

  9.4
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار تله مرگ
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  95 دقیقه

 • رازآلود, دلهره آور, وحشت
  رشت، یخ سازی

  (19) رای

  9.2
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  240,000170,000تومان
  اتاق فرار 513
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج
  رشت، بلوار معلم

  (6) رای

  9.3
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار لونا ( Luna )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, تئاتر تعاملی
  رشت، پیرسرا

  (0) رای

  0
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  240,000200,000تومان
  اتاق فرار خوناشام
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  رشت، خیابان بیمارستان

  (1) رای

  8.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  170,000تومان
  اتاق فرار ناریه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  رشت، فلکه رازی

  (9) رای

  8.9
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار کلیسا کارتا
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • مهیج, معمایی, تئاتر تعاملی
  رشت، فلکه رازی

  (12) رای

  8.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار ناتمام
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-5 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  رشت، خیابان تختی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار خانه امن موساد
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-5 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, درام, دلهره آور
  رشت، خیابان تختی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار طلسم شده
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  رشت، میدان قلی پور

  (12) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  اتاق فرار صاحب
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  رشت، خیابان تختی

  (2) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  130,000110,000تومان
  اتاق فرار ظلمات
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  رشت، جاده انزلی

  (1) رای

  1

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار خالق تاریکی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وهم آلود, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  رشت، رشت

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار خوابگرد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  رشت، فلکه گاز

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  اتاق فرار شهربازی متروکه
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وهم آلود, دلهره آور, درام
  رشت، جاده انزلی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار صومعه متروکه
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  رشت، فلکه رازی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار دالان مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  رشت، فلکه گاز

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان

  سوالات متداول اتاق فرار رشت: