اتاق فرار های شهر رشت

2 مورد

اتاق فرار خانه امن موساد
اتاق فرار خانه امن موساد
3 تا 5 نفر
0 رأی
وحشت, درام, دلهره آور
50,000 تومان
6 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار ناتمام
اتاق فرار ناتمام
3 تا 5 نفر
0 رأی
وحشت
50,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه