اتاق فرار های کارآگاهی

7 مورد

اتاق فرار هویت مخفی
اتاق فرار هویت مخفی
4 تا 6 نفر
15 رأی
کارآگاهی, جنایی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار آسایشگاه
اتاق فرار آسایشگاه
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, کارآگاهی
85,00075,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار هواپیما ربایی
اتاق فرار هواپیما ربایی
4 تا 6 نفر
0 رأی
کارآگاهی, معمایی, ماجراجویی
50,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار فرار از مدرسه
اتاق فرار فرار از مدرسه
6 تا 4 نفر
1 رأی
فانتزی, کارآگاهی
30,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار Blow Your Candles
اتاق فرار Blow Your Candles
3 تا 10 نفر
51 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,00035,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار شرلوک
اتاق فرار شرلوک
4 تا 8 نفر
0 رأی
کارآگاهی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مهره سرخ
اتاق فرار مهره سرخ
4 تا 5 نفر
0 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه