اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار شیراز

40 مورد

خانه وحشت
اتاق فرار فوبیا
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  شیراز، فرهنگ شهر

  (2) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  90,000تومان
  اتاق فرار آل
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، قصردشت

  (1) رای

  9

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار زار
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، معالی آباد

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار ردپا
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اکشن, دلهره آور
  شیراز، خیابان برق

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار سرزمین زامبی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • فانتزی, مهیج
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار فال نحس
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, درام
  شیراز، فرهنگ شهر

  (2) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  90,000تومان
  اتاق فرار مهره سرخ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-5 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • جنایی, کارآگاهی
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار طلسم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، فلکه دانشجو

  (1) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار چرنوبیل
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  105,000تومان
  اتاق فرار کافه کازبا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • معمایی
  شیراز، تاچارا

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار راز سنگ سیاه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  180 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار مسلخ 2
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، فلکه دانشجو

  (1) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار برج مراقبت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار توطئه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار دخمه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار سرنخ
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-5 نفر

 • زمان

  زمان

  50 دقیقه

 • مهیج
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار گرمابه خان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • مهیج, دلهره آور
  شیراز، قصردشت

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار مسلخ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، فلکه دانشجو

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار متل ایکس
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • اکشن
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار شعبده باز
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  55,000تومان
  اتاق فرار عملیات سری
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • اکشن
  شیراز، دکتر حسابی

  (1) رای

  6

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار راز رازقی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • مهیج, دلهره آور
  شیراز، تاچارا

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  65,000تومان
  اتاق فرار مایا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • تاریخی
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  115,000تومان
  اتاق فرار دنبالم بیا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، تاچارا

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار وهم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-4 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, معمایی
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  45,000تومان
  اتاق فرار اشک
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  شیراز، خیابان برق

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار کلبه وحشت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، دکتر حسابی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار کما
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-5 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  115,000تومان
  اتاق فرار شب قمار
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  30,000تومان
  اتاق فرار جوکر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-5 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار کد داوینچی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  105,000تومان
  اتاق فرار کیش و مات
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار گذر حاج زینل
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • معمایی, اکشن
  شیراز، فلکه دانشجو

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار متل ایکس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • معمایی
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار قتل مرموز
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی
  شیراز، دکتر حسابی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار دخمه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، معالی آباد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار معبد فرعون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی
  شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار رد پا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج
  شیراز، خیابان برق

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار اشک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  شیراز، خیابان برق

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار انتقام
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • شیراز، فرهنگ شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان