اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار تئاتر

48 مورد

خانه وحشت
اتاق فرار اغراض
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر
  تهران، مجیدیه جنوبی

  (679) رای

  9.6
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  260,000160,000تومان
  اتاق فرار زتا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار زتا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, تئاتر, مهیج
  تهران، نارمک

  (265) رای

  9.8
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار یوفوریا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار یوفوریا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  مهیج, فانتزی, تئاتر
  تهران، بریانک

  (115) رای

  9.8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  300,000230,000تومان
  اتاق فرار تروما (بدخیم)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, مهیج
  تهران، سیمون بولیوار

  (153) رای

  9.7
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار جن و آل
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، خیابان دماوند

  (490) رای

  9.8
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار نفرین شیطان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (96) رای

  9.2
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار کینه 2
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • اتاق فرار کینه 2

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  دلهره آور, وحشت, تئاتر
  تهران، هفت حوض

  (244) رای

  9.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار فراموشی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار فراموشی

  سطح استاندارد
  سطح استاندارد
  وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، تهرانپارس

  (617) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  280,000180,000تومان
  اتاق فرار ناکجا
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ناکجا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر, وحشت, وهم آلود
  تهران، دهکده المپیک

  (116) رای

  9.7
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار مرده شیطانی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  تهران، خیابان مطهری

  (152) رای

  9.7
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (56٪ تخفیف)

  250,000110,000تومان
  اتاق فرار ضد
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار ضد

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, درام, تئاتر
  کرج، گوهردشت

  (238) رای

  9.7
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان خصوصی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر
  تهران، شهریار

  (194) رای

  9.6
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار پس از تشییع جنازه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر
  کرج، گوهردشت

  (65) رای

  9.1
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار شهر جهنمی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-11 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  اصفهان، خیابان سروش

  (16) رای

  9.8
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  230,000190,000تومان
  اتاق فرار چهارخان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • دلهره آور, وحشت, تئاتر
  کرج، فردیس

  (16) رای

  9.6
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  240,000200,000تومان
  اتاق فرار حلقه ( Ring )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, معمایی
  تهران، میدان آزادی

  (154) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار خونه مومی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  کرج، شاه عباسی

  (58) رای

  8.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار رمال
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, مهیج
  تهران، شریعتی - پلیس

  (470) رای

  9.6
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  1,000,000900,000تومان
  اتاق فرار دهکده ویستل
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر
  کرمانشاه، فرهنگیان فاز 2

  (8) رای

  5.1

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  200,000140,000تومان
  اتاق فرار روستای تسخیر شده
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، شهریار

  (120) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار پیانیست
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  کرج، شاهین ویلا

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار نفوذ شیطان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, دلهره آور
  کرج، شاهین ویلا

  (50) رای

  9.0

  قیمت برای هر نفر

  (6٪ تخفیف)

  170,000160,000تومان
  اتاق فرار نارکو ( مزون 2 )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  تهران، تهرانپارس

  (552) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  190,000152,000تومان
  اتاق فرار پریزاد
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, کمدی
  تهران، نازی آباد

  (235) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  130,000110,000تومان
  اتاق فرار خیال
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, تئاتر تعاملی
  کرج، بلوار ارم

  (45) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  260,000190,000تومان
  اتاق فرار رسوا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر
  کرج، شهرک جهان نما

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  200,000170,000تومان
  اتاق فرار تلقین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • تئاتر, وحشت, رازآلود
  تهران، پیروزی

  (192) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (55٪ تخفیف)

  120,00054,000تومان
  اتاق فرار بدقدم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  کرج، بلوار مطهری

  (138) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار وادی السلام
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر
  تهران، جنت آباد

  (235) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  220,000170,000تومان
  اتاق فرار معصوم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر
  کرج، اندیشه

  (64) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار ناخدا
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • تئاتر, مهیج, وحشت
  کرج، مهرویلا

  (96) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار بلوا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, مهیج
  کرج، گوهردشت

  (3) رای

  8.7

  قیمت برای هر نفر

  180,000تومان
  اتاق فرار ناقوس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, تئاتر
  تهران، دهکده المپیک

  (567) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار طلسم شوم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  کرج، بلوار هفت تیر

  (279) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  80,00070,000تومان
  اتاق فرار طعمه شیطان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  کرج، باغستان

  (58) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار لاقیس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, تئاتر
  تهران، جنت آباد

  (94) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  130,000100,000تومان
  اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تئاتر
  تهران، کارگر شمالی

  (67) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  120,000100,000تومان
  اتاق فرار کوموله (رهایم کن)
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اکشن, تئاتر, جنایی
  کرج، مهرشهر

  (6) رای

  7

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار آمرزش
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, مهیج
  کاشان، خیابان امیرکبیر

  (10) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  140,00090,000تومان
  اتاق فرار حسادت
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • تئاتر, وحشت, دلهره آور
  تهران، پیروزی

  (369) رای

  9.9

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار شبی که ماه کامل شد
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، خیابان هنگام

  (38) رای

  8.4

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار پرورشگاه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر
  تهران، مجیدیه شمالی

  (59) رای

  9.0

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  200,000130,000تومان
  اتاق فرار دی ان ای ۲
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر, وحشت, مهیج
  تهران، دهکده المپیک

  (6) رای

  8.1

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  160,000130,000تومان
  اتاق فرار خوابگر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  تهران، تهرانپارس

  (212) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  100,00090,000تومان