اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار مشهد

41 مورد

مشاهده بیشتر
اتاق فرار جنگل جیغ
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  مشهد، بلوار سجاد

  (38) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (44٪ تخفیف)

  270,000150,000تومان
  اتاق فرار باغ متروکه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  مشهد، مشهد

  (10) رای

  7.2
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  250,000150,000تومان
  اتاق فرار پایان دلقک
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, مهیج
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  10
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  200,000170,000تومان
  اتاق فرار صورت چرمی
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  مشهد، شهرک غرب

  (2) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (43٪ تخفیف)

  300,000170,000تومان
  اتاق فرار دخمه شوم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-11 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  مشهد، شهرک غرب

  (9) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  210,000170,000تومان
  اتاق فرار سجین(زیرصفر)
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (3) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  220,000160,000تومان
  اتاق فرار زیرزمین (مشهد)
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  270,000180,000تومان
  اتاق فرار آدمخون
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، بلوار وکیل آباد

  (2) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  220,000160,000تومان
  اتاق فرار حمام شوم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت, وهم آلود
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  210,000170,000تومان
  اتاق فرار چرچ ( Church )
 • سختی

  سختی

  4 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (13) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (44٪ تخفیف)

  270,000150,000تومان
  اتاق فرار غار قاتل
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  مشهد، شهرک غرب

  (1) رای

  8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار باغ متروکه 2 (ملاقات افسون)
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، جاده طرقبه

  (1) رای

  1
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  300,000250,000تومان
  اتاق فرار آوای خونین 2 (طالع نحس)
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تخیلی, دلهره آور
  مشهد، شهرک غرب

  (20) رای

  9.2
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  230,000150,000تومان
  اتاق فرار قلعه سیاه
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • معمایی, دلهره آور, وحشت
  مشهد، بلوار وکیل آباد

  (2) رای

  7.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  200,000160,000تومان
  اتاق فرار (لانه شیطان)لانه متروکه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تاریخی, معمایی
  مشهد، مشهد

  (2) رای

  10
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  300,000210,000تومان
  اتاق فرار جنگل عزازیل
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • درام, تئاتر تعاملی, وحشت
  مشهد، بلوار وکیل آباد

  (9) رای

  7.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (37٪ تخفیف)

  270,000170,000تومان
  اتاق فرار ارثیه ابلیس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (3) رای

  8.8
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار کابالا (مشهد)
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, کمدی, دلهره آور
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار رایموند
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  250,000160,000تومان
  اتاق فرار دغنان
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  250,000150,000تومان
  اتاق فرار عمارت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, کارآگاهی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (3) رای

  7.2
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار سیزده (مشهد)
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, مهیج
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار خونه باغ
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  10
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  210,000150,000تومان
  اتاق فرار تسخیر
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, ماجراجویی, معمایی
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  220,000197,000تومان
  اتاق فرار سردخونه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  5
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  210,000140,000تومان
  اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • اکشن, دلهره آور, مهیج
  مشهد، هاشمیه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  40,000تومان
  اتاق فرار فرار از زندان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی, مهیج
  مشهد، هاشمیه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار گاوبازی در میدان مین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  مشهد، هاشمیه

  (1) رای

  7.5

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار نفرین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار نبرد نرماندی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج, معمایی
  مشهد، بلوار سجاد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار احضار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، بلوار سجاد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار زندان گور
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  7.5

  قیمت برای هر نفر

  140,000تومان
  اتاق فرار نجات فرمانده
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • مهیج, معمایی, کارآگاهی
  مشهد، بلوارجانباز

  (7) رای

  6.2

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار سجین
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (20) رای

  8.5

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  200,000160,000تومان
  اتاق فرار ملاقات با مرگ (نیما)
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار اقامتگاه شیطان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, ماجراجویی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار تقاص
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
  مشهد، بلوار فکوری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار گمشده در تاریکی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، هاشمیه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  190,000150,000تومان
  اتاق فرار تشنه خون
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, کمدی
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار نفرت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار کریسمس سیاه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • جنایی, کارآگاهی, دلهره آور
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  240,000150,000تومان

  سوالات متداول اتاق فرار مشهد: