اتاق فرار های شهر قم

2 مورد

اتاق فرار توقیفگاه

اتاق فرار توقیفگاه

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, معمایی
110,000100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ساواک

اتاق فرار ساواک

2
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن
37,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه