پرفروش ترین اتاق فرار های همه گروه‌ها

662 مورد

اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
222 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
180,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
40 رأی
وحشت, دلهره آور
170,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار سر به نیست
4 تا 10 نفر
749 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار الرجیم
تبلیغات
4 تا 10 نفر
659 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار السا
اتاق فرار السا
4 تا 8 نفر
2685 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار
اتاق فرار منفی چهار
5 تا 7 نفر
911 رأی
وحشت
190,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
840 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000140,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
144 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
4 تا 10 نفر
839 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
180,000140,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار روستای ناپاک
اتاق فرار روستای ناپاک
5 تا 10 نفر
401 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
733 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار دیوانه باهوش
5 تا 8 نفر
455 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
623 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خوابگاه
اتاق فرار خوابگاه
5 تا 8 نفر
746 رأی
وحشت, درام
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جهود
اتاق فرار جهود
4 تا 12 نفر
30 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
140,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سینما
اتاق فرار سینما
4 تا 12 نفر
446 رأی
وحشت, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اغراض
اتاق فرار اغراض
تبلیغات
4 تا 10 نفر
97 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
91 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ماماچه
اتاق فرار ماماچه
4 تا 8 نفر
376 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خاموشی
اتاق فرار خاموشی
4 تا 12 نفر
351 رأی
وحشت, مهیج
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وحشت قبر
اتاق فرار وحشت قبر
4 تا 8 نفر
666 رأی
وحشت
150,000110,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار وادی السلام
اتاق فرار وادی السلام
4 تا 8 نفر
154 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه