پیشنهاد اتاق فرار های همه گروه‌ها

619 مورد

اتاق فرار رخنه

اتاق فرار رخنه

9.7
4 تا 8 نفر
468 رأی
درام, وحشت
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خاموشی

اتاق فرار خاموشی

9.7
4 تا 12 نفر
325 رأی
وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار در اعماق تاریکی

اتاق فرار در اعماق تاریکی

9.5
5 تا 10 نفر
188 رأی
وحشت, مهیج
130,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نایب شیطان

اتاق فرار نایب شیطان

9.7
4 تا 8 نفر
33 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

9.8
4 تا 10 نفر
793 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار متولد نشده

اتاق فرار متولد نشده

8.9
4 تا 10 نفر
422 رأی
وحشت
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وحشت قبر

اتاق فرار وحشت قبر

9.3
4 تا 8 نفر
654 رأی
وحشت
150,000110,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار طاق خونی

اتاق فرار طاق خونی

9.6
4 تا 6 نفر
614 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار تباهی

اتاق فرار تباهی

9.8
4 تا 10 نفر
157 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بابایاگا

اتاق فرار بابایاگا

9.7
4 تا 10 نفر
73 رأی
وحشت, دلهره آور
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار استیکس

اتاق فرار استیکس

9.6
4 تا 6 نفر
155 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, وهم آلود
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار هاری

اتاق فرار هاری

9.8
5 تا 8 نفر
356 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
180,000150,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فسخ

اتاق فرار فسخ

9.6
4 تا 8 نفر
326 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000100,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار آزمایش هانس

اتاق فرار آزمایش هانس

9.1
4 تا 8 نفر
108 رأی
وحشت, مهیج
130,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار لاعلاجتبلیغات

اتاق فرار لاعلاج

9.6
4 تا 9 نفر
115 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار تناسخ

اتاق فرار تناسخ

9.1
4 تا 8 نفر
186 رأی
وحشت
90,00080,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشدتبلیغات

اتاق فرار شبی که صبح نشد

9.9
4 تا 9 نفر
11 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار قمارتبلیغات

اتاق فرار قمار

9.9
4 تا 8 نفر
136 رأی
وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار السا

اتاق فرار السا

9.4
4 تا 8 نفر
2570 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار حجلهتبلیغات

اتاق فرار حجله

9.9
5 تا 8 نفر
1178 رأی
وحشت
160,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار الرجیمتبلیغات

اتاق فرار الرجیم

9.4
4 تا 10 نفر
556 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیستتبلیغات

اتاق فرار سر به نیست

9.8
4 تا 10 نفر
649 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار مغرم

اتاق فرار مغرم

9.9
4 تا 9 نفر
1159 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار

اتاق فرار منفی چهار

9.6
5 تا 7 نفر
846 رأی
وحشت
150,000140,000 تومان
8 از 10
110 دقیقه