اپ تایم‌فورفان رو

پرفروش ترین اتاق فرار

107 مورد

خانه وحشت
اتاق فرار اختلال
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، تهرانسر

  (292) رای

  9.4
  تبلیغات
  تبلیغات
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  256,000224,000تومان
  اتاق فرار اکتشاف
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
  تهران، نارمك

  (906) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  320,000250,000تومان
  اتاق فرار جامانده در تاریکی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، خیابان جیحون

  (751) رای

  9.5
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  260,000200,000تومان
  اتاق فرار جبن(ترس)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمك

  (1424) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار جهود
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (358) رای

  9.6
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  240,000180,000تومان
  اتاق فرار فرقه سیاه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، پیروزی

  (458) رای

  9.6
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (61٪ تخفیف)

  280,000110,000تومان
  اتاق فرار حارس (زندان بان)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، خلیج فارس(شماره 2)

  (45) رای

  9.2
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  220,000150,000تومان
  اتاق فرار کنار (conar)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، میدان ولیعصر

  (358) رای

  9.8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  280,000168,000تومان
  اتاق فرار اغراض
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر
  تهران، مجیدیه جنوبی

  (680) رای

  9.6
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  260,000160,000تومان
  اتاق فرار جزاء
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (704) رای

  9.5
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار تناقض
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
  تهران، سعادت آباد

  (618) رای

  9.8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  260,000200,000تومان
  اتاق فرار هوس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  105 دقیقه

 • اتاق فرار هوس

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  تهران، صادقیه

  (103) رای

  9.8
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار نفرین شیطان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (96) رای

  9.2
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار بافومت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  تهران، چیتگر

  (509) رای

  9.8
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار مغرم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
  تهران، سی متری جی

  (1545) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار ایستگاه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, جنایی, دلهره آور
  تهران، شریعتی

  (338) رای

  9.6
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (16٪ تخفیف)

  250,000210,000تومان
  اتاق فرار گماشته
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
  تهران، نارمک

  (186) رای

  9.8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  240,000180,000تومان
  اتاق فرار لیلان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر تعاملی
  تهران، یافت آباد

  (199) رای

  9.9
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (52٪ تخفیف)

  270,000130,000تومان
  اتاق فرار اسرار پنهان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, مهیج, رازآلود
  تهران، دهکده المپیک

  (889) رای

  9.5
  9 سانس خالی
  9 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (50٪ تخفیف)

  260,000130,000تومان
  اتاق فرار پری
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پری

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, دلهره آور, رازآلود
  کرج، دهقان ویلای دوم

  (229) رای

  9.6
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار آنها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  کرج، اندیشه

  (176) رای

  9.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار اختلال
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، تهرانسر

  (292) رای

  9.4
  تبلیغات
  تبلیغات
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  256,000224,000تومان
  اتاق فرار سنتینل
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • ماجراجویی, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، جنت آباد

  (146) رای

  9.4
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  400,000300,000تومان
  اتاق فرار عملیات CF (مجمع سایه)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • مهیج, تئاتر تعاملی, اکشن
  تهران، ستارخان

  (639) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار کولی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  کرج، گلشهر

  (1512) رای

  9.7
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار پژواک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، دهکده المپیک

  (400) رای

  9.8
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  270,000220,000تومان
  اتاق فرار وارث
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود
  تهران، خیابان پیروزی

  (92) رای

  9.1
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار سینر
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، پونک

  (177) رای

  9.9
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  220,000190,000تومان
  اتاق فرار لوسیفر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  تهران، اتوبان ستاری

  (177) رای

  9.7
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار کاهریز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، جردن

  (140) رای

  9.0
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار روستای چهل دخترون
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  تهران، میدان رسالت

  (468) رای

  9.2
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  320,000200,000تومان
  اتاق فرار بازی آخر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، خیابان دماوند

  (219) رای

  9.7
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  220,000160,000تومان
  اتاق فرار تارتاروس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • رازآلود, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، پونک جنوبی

  (270) رای

  9.3
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار مرده شیطانی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  تهران، خیابان مطهری

  (152) رای

  9.7
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (56٪ تخفیف)

  250,000110,000تومان
  اتاق فرار میراث(قصر جن زده)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، تهرانپارس

  (905) رای

  9.4
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار محله خبیث
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، خیابان دماوند

  (1037) رای

  9.6
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  180,000160,000تومان
  اتاق فرار رخنه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • درام, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (877) رای

  9.7
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار آبادی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، سردارجنگل

  (142) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  230,000150,000تومان
  اتاق فرار واحه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  کرج، شاهین ویلا

  (50) رای

  9.5
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  220,000170,000تومان
  اتاق فرار اقامتگاه ابدی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، دیباجی شمالی

  (869) رای

  9.2
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  250,000170,000تومان
  اتاق فرار اما ( اِما ) ( emma )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، خیابان آزادی

  (237) رای

  9.6
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار شیطان صدا ندارد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (193) رای

  9.2
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  190,000150,000تومان
  اتاق فرار به وقت مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, مهیج
  تهران، شهرک گلستان

  (106) رای

  9.2
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار عجوزه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، گلشهر

  (106) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار جنگل الفین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، طرشت

  (472) رای

  9.5
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان