اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار جنوب تهران

39 مورد

اتاق فرار کشیش
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، نازی آباد

  (268) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار دیدن2
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، شهر ری

  (78) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  290,000220,000تومان
  اتاق فرار دیدن
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی

  (595) رای

  9.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  290,000220,000تومان
  اتاق فرار اورلاو (طلسم اجنه)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، امام علی جنوب

  (645) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  250,000170,000تومان
  اتاق فرار جنگل نفرین شده
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت, مهیج
  تهران، افسریه

  (313) رای

  9.6
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار بیش از حد
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت, دلهره آور
  تهران، مشریه

  (56) رای

  8.5
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (61٪ تخفیف)

  180,00070,000تومان
  اتاق فرار منجی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت
  تهران، نازی آباد

  (197) رای

  9.1
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار صحنه جرم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, رازآلود
  تهران، عبدل آباد

  (172) رای

  9.9
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  270,000190,000تومان
  اتاق فرار شوک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، نازی آباد

  (187) رای

  9.6
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (45٪ تخفیف)

  220,000120,000تومان
  اتاق فرار سرزمین گناه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, وهم آلود
  تهران، نازی آباد

  (61) رای

  9.2
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار سحر
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • معمایی, دلهره آور, رازآلود
  تهران، اسلامشهر

  (61) رای

  9.8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  250,000170,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان خصوصی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر
  تهران، شهریار

  (200) رای

  9.6
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار ستیانس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (49) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  230,000170,000تومان
  اتاق فرار کلافگی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نازی آباد

  (144) رای

  9.9
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار رکب
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، شهرک ولیعصر

  (69) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  290,000220,000تومان
  اتاق فرار بدون بازگشت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شهر ری

  (25) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  120,00090,000تومان
  اتاق فرار جنگل بالی بولی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، احمدآباد مستوفی

  (208) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  170,000130,000تومان
  اتاق فرار مخفیگاه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شهر ری

  (31) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  100,00080,000تومان
  اتاق فرار فانوس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، شهر ری

  (224) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  120,000100,000تومان
  اتاق فرار مشاوره مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، پیروزی

  (91) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  100,00080,000تومان
  اتاق فرار بخش حوادث
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، خیابان پیروزی

  (168) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  150,000100,000تومان
  اتاق فرار کلبه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (50) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار آزمایش اشتباه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، یافت آباد

  (87) رای

  8.6

  قیمت برای هر نفر

  (61٪ تخفیف)

  90,00035,000تومان
  اتاق فرار بیگناه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، نازی آباد

  (256) رای

  7.6

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  150,00090,000تومان
  اتاق فرار سامارا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شهریار

  (2) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  130,000120,000تومان
  اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، پیروزی

  (750) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (41٪ تخفیف)

  220,000130,000تومان
  اتاق فرار پریزاد
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, کمدی
  تهران، نازی آباد

  (235) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  130,000110,000تومان
  اتاق فرار کلیسای باناک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، نبرد

  (92) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار اعتماد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • جنایی, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار مغضوب
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (7) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  180,000120,000تومان
  اتاق فرار ارواح چایخانه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  تهران، احمدآباد مستوفی

  (4) رای

  7.8

  قیمت برای هر نفر

  (48٪ تخفیف)

  250,000130,000تومان
  اتاق فرار باغ جنون
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (61) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار کشیش انزو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  170,000150,000تومان
  اتاق فرار اره جهنمی ( HELL SAW )
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، قاسم آباد

  (56) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار سجده
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، شهر ری

  (30) رای

  9.9

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  290,000180,000تومان
  اتاق فرار ماه خونین
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، یافت آباد

  (3) رای

  7.2

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار نگاتیو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  تهران، عبدل آباد

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (42٪ تخفیف)

  260,000150,000تومان
  اتاق فرار کاراگاه نجات
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • جنایی, معمایی, کارآگاهی
  تهران، اسلامشهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار الغمام
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • معمایی, دلهره آور, رازآلود
  تهران، خیابان مطهری

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان