اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار نازی آباد

7 مورد

اتاق فرار کشیش
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، نازی آباد

  (268) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار منجی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت
  تهران، نازی آباد

  (198) رای

  9.1
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار شوک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، نازی آباد

  (187) رای

  9.6
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (45٪ تخفیف)

  220,000120,000تومان
  اتاق فرار سرزمین گناه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, وهم آلود
  تهران، نازی آباد

  (61) رای

  9.2
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  180,000130,000تومان
  اتاق فرار کلافگی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نازی آباد

  (144) رای

  9.9
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار بیگناه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، نازی آباد

  (256) رای

  7.6

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  150,00090,000تومان
  اتاق فرار پریزاد
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر, کمدی
  تهران، نازی آباد

  (235) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  130,000110,000تومان