اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار اسلامشهر

15 مورد

اتاق فرار کدخدا رجب
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (17) رای

  9.9
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  230,000170,000تومان
  اتاق فرار سحر
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • معمایی, دلهره آور, رازآلود
  تهران، اسلامشهر

  (61) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  250,000170,000تومان
  اتاق فرار حیطه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (44) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  230,000160,000تومان
  اتاق فرار ستیانس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (49) رای

  9.7
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  230,000170,000تومان
  اتاق فرار خناس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, مهیج
  تهران، اسلامشهر

  (22) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار کلبه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (50) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار پوست
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • ماجراجویی, دلهره آور, وحشت
  تهران، اسلامشهر

  (164) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  190,000140,000تومان
  اتاق فرار کدخدا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (130) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  190,000150,000تومان
  اتاق فرار اعتماد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • جنایی, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار مغضوب
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (7) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  180,000120,000تومان
  اتاق فرار باغ جنون
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (61) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار کشیش انزو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  170,000150,000تومان
  اتاق فرار طبقه سوم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
  تهران، اسلامشهر

  (25) رای

  8.6

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  200,000130,000تومان
  اتاق فرار چانچال
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تخیلی, تئاتر تعاملی
  تهران، اسلامشهر

  (11) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار کاراگاه نجات
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • جنایی, معمایی, کارآگاهی
  تهران، اسلامشهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان