قوانین و مقررات

حفظ حریم خصوصی

تیم Time4Fun خود را موظف به حفظ اطلاعات کاربران می داند و به هیچ عنوان این اطلاعات را خارج از پلتفرم خود استفاده نخواهد کرد.