اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار قم

9 مورد

اتاق فرار پروانگی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر
  قم، قم

  (5) رای

  10
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار دخمه شیطان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-11 نفر

 • زمان

  زمان

  135 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, کارآگاهی
  قم، قم

  (1) رای

  10
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  220,000199,000تومان
  اتاق فرار ساواک
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اکشن
  قم، چهارراه بیمارستان

  (1) رای

  2

  قیمت برای هر نفر

  37,000تومان
  اتاق فرار توقیفگاه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, معمایی
  قم، قم

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  110,000100,000تومان
  اتاق فرار سیهفام
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت
  قم، قم

  (29) رای

  8.2

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  120,000110,000تومان
  اتاق فرار مانیا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  قم، قم

  (13) رای

  8.6

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  140,000110,000تومان
  اتاق فرار فرار از تیمارستان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, معمایی
  قم، زنبیل آباد

  (33) رای

  8.0

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  135,000110,000تومان
  اتاق فرار جشن مرگ
 • سختی

  سختی

  4 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, معمایی, کارآگاهی
  قم، قم

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (7٪ تخفیف)

  160,000149,000تومان
  اتاق فرار دسیسه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, کارآگاهی
  قم، قم

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان