اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار کرج

31 مورد

مشاهده بیشتر
اتاق فرار کنیز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  کرج، دولت آباد

  (50) رای

  9.8
  تبلیغات
  تبلیغات
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  280,000250,000تومان
  اتاق فرار کنیز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  کرج، دولت آباد

  (50) رای

  9.8
  تبلیغات
  تبلیغات
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  280,000250,000تومان
  اتاق فرار کولی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  کرج، گلشهر

  (1542) رای

  9.7
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  220,000200,000تومان
  اتاق فرار اختیار
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار اختیار

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
  کرج، بلوار باغستان

  (194) رای

  9.5
  تبلیغات
  تبلیغات
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار هجده هشتاد(1880)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، شاهین ویلا

  (192) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار پلیر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پلیر

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تخیلی
  کرج، گلشهر

  (140) رای

  9.4
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار جوغن
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار جوغن

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, دلهره آور
  کرج، کمالشهر

  (165) رای

  9.5
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار واحه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  کرج، شاهین ویلا

  (98) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  220,000170,000تومان
  اتاق فرار سانفرانسیسکو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, مهیج, معمایی
  کرج، جهانشهر

  (112) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  260,000200,000تومان
  اتاق فرار ضد
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار ضد

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, درام, تئاتر
  کرج، گوهردشت

  (267) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  260,000210,000تومان
  اتاق فرار آنها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  کرج، اندیشه

  (196) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار انجمن سایه ها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  180 دقیقه

 • وحشت, تخیلی, تئاتر تعاملی
  کرج، بهشتی

  (43) رای

  8.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  360,000350,000تومان
  اتاق فرار اختیار
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار اختیار

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
  کرج، بلوار باغستان

  (194) رای

  9.5
  تبلیغات
  تبلیغات
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار گلیچ
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار گلیچ

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تخیلی, مهیج, فانتزی
  کرج، شاهین ویلا

  (113) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار رانساکا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  150 دقیقه

 • اتاق فرار رانساکا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  فانتزی, تخیلی, تئاتر تعاملی
  کرج، چهارصد دستگاه

  (35) رای

  9.1
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار ضحاک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ضحاک

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, حماسی, کمدی
  کرج، بهشتی

  (48) رای

  9.4
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  230,000تومان
  اتاق فرار عجوزه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، گلشهر

  (106) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار جدایی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار جدایی

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  درام, تئاتر تعاملی, وحشت
  کرج، شاهين ویلا

  (530) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار پری
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پری

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, دلهره آور, رازآلود
  کرج، دهقان ویلای دوم

  (238) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار رز
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار رز

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  مهیج, فانتزی, ماجراجویی
  کرج، کمالشهر

  (60) رای

  9.7
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار خونه مومی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  کرج، شاه عباسی

  (61) رای

  8.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار آخناتون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  کرج، شاهین ویلا

  (101) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار شرودا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار شرودا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  مهیج, ماجراجویی
  کرج، بلوار طالقانی

  (686) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  210,000تومان
  اتاق فرار ذات
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • اتاق فرار ذات

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, مهیج
  کرج، فردیس

  (58) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار بحران ( Crisis )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  کرج، بلوار موذن

  (70) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  170,000110,000تومان
  اتاق فرار سیاه چال
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار سیاه چال

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, تئاتر تعاملی
  کرج، گوهردشت

  (15) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  120,000100,000تومان
  اتاق فرار شایعه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، بلوار هفت تیر

  (723) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  190,000140,000تومان
  اتاق فرار غریبه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  کرج، چهارراه هفت‌تیر

  (1811) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار حوض خونی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تاریخی, دلهره آور
  کرج، میدان امام حسین

  (221) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • مهیج, جنایی, اکشن
  کرج، گوهردشت

  (266) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (16٪ تخفیف)

  250,000210,000تومان
  اتاق فرار بدقدم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  کرج، بلوار مطهری

  (139) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار مونیخ
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار مونیخ

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  مهیج, وحشت, اکشن
  کرج، مهرویلا

  (75) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار ناخدا
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • تئاتر, مهیج, وحشت
  کرج، مهرویلا

  (96) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان

  سوالات متداول اتاق فرار کرج: