اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار مشهد

32 مورد

مشاهده بیشتر
خانه وحشت
اتاق فرار جنگل جیغ
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  مشهد، بلوار سجاد

  (17) رای

  9.6
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  250,000150,000تومان
  اتاق فرار ارثیه ابلیس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (2) رای

  9.8
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  240,000200,000تومان
  اتاق فرار چرچ ( Church )
 • سختی

  سختی

  4 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (10) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (44٪ تخفیف)

  270,000150,000تومان
  اتاق فرار (لانه شیطان)لانه متروکه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, تاریخی, معمایی
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  10
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  300,000200,000تومان
  اتاق فرار باغ متروکه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  مشهد، مشهد

  (8) رای

  6.4
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (4٪ تخفیف)

  260,000250,000تومان
  اتاق فرار آوای خونین
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی, درام
  مشهد، شهرک غرب

  (18) رای

  9.1
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (7٪ تخفیف)

  150,000140,000تومان
  اتاق فرار دخمه شوم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-11 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  210,000190,000تومان
  اتاق فرار زیرزمین (مشهد)
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  9 سانس خالی
  9 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (7٪ تخفیف)

  270,000250,000تومان
  اتاق فرار عمارت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, کارآگاهی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (3) رای

  7.2
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار آدمخون
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، بلوار وکیل آباد

  (0) رای

  0
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  220,000160,000تومان
  اتاق فرار غار قاتل
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار خونه باغ
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  210,000150,000تومان
  اتاق فرار حمام شوم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت, وهم آلود
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  190,000تومان
  اتاق فرار جنگل عزازیل
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وهم آلود, درام, تئاتر تعاملی
  مشهد، مشهد

  (8) رای

  8
  7 سانس خالی
  7 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  270,000190,000تومان
  اتاق فرار باغ متروکه 2 (ملاقات افسون)
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، جاده طرقبه

  (0) رای

  0
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  350,000تومان
  اتاق فرار قلعه سیاه
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • معمایی, دلهره آور, وحشت
  مشهد، بلوار وکیل آباد

  (1) رای

  7
  6 سانس خالی
  6 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  200,000160,000تومان
  اتاق فرار سجین 2
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (23٪ تخفیف)

  220,000170,000تومان
  اتاق فرار تسخیر
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, ماجراجویی, معمایی
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  220,000197,000تومان
  اتاق فرار دغنان
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0
  8 سانس خالی
  8 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • اکشن, دلهره آور, مهیج
  مشهد، هاشمیه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  40,000تومان
  اتاق فرار احضار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، بلوار سجاد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار نجات فرمانده
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • مهیج, معمایی, کارآگاهی
  مشهد، بلوارجانباز

  (7) رای

  6.2

  قیمت برای هر نفر

  250,000تومان
  اتاق فرار سردخونه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  210,000140,000تومان
  اتاق فرار فرار از زندان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی, مهیج
  مشهد، هاشمیه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار ملاقات با مرگ (نیما)
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار سجین
 • سختی

  سختی

  5 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • ماجراجویی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (20) رای

  8.5

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  200,000160,000تومان
  اتاق فرار گمشده در تاریکی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, تئاتر تعاملی
  مشهد، هاشمیه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  190,000150,000تومان
  اتاق فرار نفرین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  مشهد، شهرک غرب

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار گاوبازی در میدان مین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  مشهد، هاشمیه

  (1) رای

  7.5

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار زندان گور
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی, دلهره آور
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  7.5

  قیمت برای هر نفر

  140,000تومان
  اتاق فرار اقامتگاه شیطان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, ماجراجویی, وحشت
  مشهد، مشهد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار نبرد نرماندی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج, معمایی
  مشهد، بلوار سجاد

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان

  سوالات متداول اتاق فرار مشهد: