اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار شرق تهران

139 مورد

اتاق فرار زتا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار زتا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (350) رای

  9.7
  تبلیغات
  تبلیغات
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار مک کامی 2
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (100) رای

  9.8
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (31٪ تخفیف)

  260,000180,000تومان
  اتاق فرار ماریان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ماریان

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
  تهران، اتوبان باقری

  (657) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (19٪ تخفیف)

  310,000250,000تومان
  اتاق فرار پاپ جن گیر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (490) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار پازوزو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پازوزو

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (747) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  310,000210,000تومان
  اتاق فرار دژم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, درام
  تهران، نارمک

  (325) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  260,000190,000تومان
  اتاق فرار پرفیوم
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, رازآلود
  تهران، تهرانپارس

  (62) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  300,000180,000تومان
  اتاق فرار رها
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • اتاق فرار رها

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، میدان الغدیر

  (363) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار زتا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار زتا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (350) رای

  9.7
  تبلیغات
  تبلیغات
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار آینه
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار آینه

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، تهرانپارس

  (148) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (37٪ تخفیف)

  300,000190,000تومان
  اتاق فرار گنگ ( gong )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار گنگ ( gong )

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, ماجراجویی
  تهران، تهرانپارس

  (75) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  320,000240,000تومان
  اتاق فرار سودا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار سودا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  مهیج, تئاتر تعاملی, ماجراجویی
  تهران، فرجام غربی

  (63) رای

  9.8
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  300,000200,000تومان
  اتاق فرار محدودیت صفر
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (639) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  290,000230,000تومان
  اتاق فرار اکتشاف
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
  تهران، نارمك

  (973) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  320,000250,000تومان
  اتاق فرار جهود
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (406) رای

  9.5
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (54٪ تخفیف)

  240,000110,000تومان
  اتاق فرار ماماچه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ماماچه

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، فرجام غربی

  (815) رای

  9.4
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (31٪ تخفیف)

  290,000200,000تومان
  اتاق فرار اقرار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (126) رای

  9.9
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار زاگان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (48) رای

  9.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  250,000160,000تومان
  اتاق فرار میراث(قصر جن زده)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، تهرانپارس

  (937) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار هتل لستر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (51) رای

  9.0
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار ارتش اجنه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  140 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (161) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  260,000240,000تومان
  اتاق فرار کینه 2
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • اتاق فرار کینه 2

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  دلهره آور, وحشت, تئاتر
  تهران، هفت حوض

  (278) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  280,000220,000تومان
  اتاق فرار بازی آخر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، خیابان دماوند

  (311) رای

  9.6
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  250,000160,000تومان
  اتاق فرار محله خبیث
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، خیابان دماوند

  (1084) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  180,000160,000تومان
  اتاق فرار رخنه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • درام, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (984) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار کارما
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • اتاق فرار کارما

  سطح نقره‌ای
  سطح نقره‌ای
  وحشت
  تهران، نارمك

  (504) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  240,000220,000تومان
  اتاق فرار پایان دلقک
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, مهیج
  مشهد، مشهد

  (1) رای

  10
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  200,000170,000تومان
  اتاق فرار گماشته
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
  تهران، نارمک

  (222) رای

  9.8
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  270,000190,000تومان
  اتاق فرار خانه پدری
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (183) رای

  9.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار دجال
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (103) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (43٪ تخفیف)

  280,000160,000تومان
  اتاق فرار خفته
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (13) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار قلعه مردگان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (407) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (37٪ تخفیف)

  300,000190,000تومان
  اتاق فرار ایلیگال
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (177) رای

  9.1
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار نبش قبر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (134) رای

  7.6
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (39٪ تخفیف)

  180,000110,000تومان
  اتاق فرار نفرین شیطان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (112) رای

  9.0
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار مردگان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (105) رای

  8.9
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار هاژ
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار هاژ

  سطح نقره‌ای
  سطح نقره‌ای
  تئاتر تعاملی, وحشت
  تهران، اتوبان باقری

  (1484) رای

  9.5
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  250,000230,000تومان
  اتاق فرار بیزانتیوم
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (10) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  290,000210,000تومان
  اتاق فرار خط خون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار خط خون

  سطح نقره‌ای
  سطح نقره‌ای
  وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (169) رای

  8.9
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  210,000140,000تومان
  اتاق فرار فراموشی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار فراموشی

  سطح استاندارد
  سطح استاندارد
  وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، تهرانپارس

  (649) رای

  9.4
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  280,000180,000تومان
  اتاق فرار شیطان صدا ندارد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (193) رای

  9.2
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان چهرازی ( دارالمجانین )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (432) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  270,000180,000تومان
  اتاق فرار مجال
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  تهران، خیابان هنگام

  (149) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (0٪ تخفیف)

  230,000190,000تومان
  اتاق فرار جزاء
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (731) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار مه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (250) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  70,000تومان