اتاق فرار های کمدی

3 مورد

اتاق فرار مغرم
اتاق فرار مغرم
4 تا 9 نفر
1198 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دربار
اتاق فرار دربار
4 تا 12 نفر
63 رأی
تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی
150,000130,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار پریزاد
اتاق فرار پریزاد
4 تا 8 نفر
235 رأی
وحشت, تئاتر, کمدی
130,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه