اتاق فرار های همه گروه‌ها

81 مورد

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شرودا
اتاق فرار شرودا
4 تا 10 نفر
475 رأی
مهیج, ماجراجویی
160,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نجات از تاسیسات
اتاق فرار نجات از تاسیسات
3 تا 6 نفر
48 رأی
معمایی
80,00065,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شب شوم
اتاق فرار شب شوم
4 تا 8 نفر
47 رأی
وهم آلود, مهیج
130,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار بازی مرکب
اتاق فرار بازی مرکب
4 تا 6 نفر
38 رأی
مهیج, ماجراجویی
150,00090,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار دربار
اتاق فرار دربار
4 تا 12 نفر
63 رأی
تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی
150,000130,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار جزیره گنج
اتاق فرار جزیره گنج
3 تا 6 نفر
100 رأی
ماجراجویی, معمایی
80,00065,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار هویت مخفی
اتاق فرار هویت مخفی
4 تا 6 نفر
15 رأی
کارآگاهی, جنایی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار پاپوش
اتاق فرار پاپوش
4 تا 8 نفر
2 رأی
معمایی, مهیج
50,00015,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار هیپنوتیزم
اتاق فرار هیپنوتیزم
4 تا 6 نفر
12 رأی
فانتزی, تخیلی
60,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار معمای تسلا
اتاق فرار معمای تسلا
4 تا 6 نفر
11 رأی
معمایی, مهیج
50,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار از زندان 1
اتاق فرار از زندان 1
6 تا 4 نفر
3 رأی
معمایی
50,000 تومان
6 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار Ocean’s Six
اتاق فرار Ocean’s Six
3 تا 8 نفر
2 رأی
ماجراجویی, مهیج
70,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار سفر به ماه
اتاق فرار سفر به ماه
4 تا 6 نفر
1 رأی
ماجراجویی, معمایی
65,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار عکاسخانه
اتاق فرار عکاسخانه
4 تا 6 نفر
0 رأی
مهیج
100,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گنج فرعون
اتاق فرار گنج فرعون
4 تا 6 نفر
0 رأی
معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار هم خون
اتاق فرار هم خون
4 تا 10 نفر
16 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج
100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار هواپیما ربایی
اتاق فرار هواپیما ربایی
4 تا 6 نفر
0 رأی
کارآگاهی, معمایی, ماجراجویی
50,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار آمازون
اتاق فرار آمازون
4 تا 7 نفر
1 رأی
معمایی
50,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار از زندان 1
اتاق فرار از زندان 1
4 تا 6 نفر
2 رأی
معمایی
50,0000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار از زندان 2
اتاق فرار از زندان 2
8 تا 6 نفر
0 رأی
معمایی
40,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار 19
اتاق فرار 19
3 تا 7 نفر
0 رأی
35,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار فرار از مدرسه
اتاق فرار فرار از مدرسه
6 تا 4 نفر
1 رأی
فانتزی, کارآگاهی
30,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه