پیشنهاد اتاق فرار های تئاتر

19 مورد

اتاق فرار لاعلاجتبلیغات

اتاق فرار لاعلاج

9.6
4 تا 9 نفر
115 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشدتبلیغات

اتاق فرار شبی که صبح نشد

9.9
4 تا 9 نفر
11 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار اغراضتبلیغات

اتاق فرار اغراض

9.7
4 تا 10 نفر
62 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وادی السلام

اتاق فرار وادی السلام

9.7
4 تا 8 نفر
123 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار جدایی

اتاق فرار جدایی

9.9
4 تا 10 نفر
177 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناپدید شده

اتاق فرار ناپدید شده

8.8
4 تا 10 نفر
9 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار لاقیس

اتاق فرار لاقیس

9.6
4 تا 9 نفر
94 رأی
وحشت, تئاتر
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار خوابگر

اتاق فرار خوابگر

9.3
4 تا 6 نفر
212 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
100,00090,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حسادت

اتاق فرار حسادت

9.9
4 تا 12 نفر
368 رأی
تئاتر, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار نفوذ شیطان

اتاق فرار نفوذ شیطان

9.4
4 تا 10 نفر
33 رأی
وحشت, تئاتر, دلهره آور
140,000130,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خونه مومی

اتاق فرار خونه مومی

9.5
4 تا 12 نفر
1 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار بلوا

اتاق فرار بلوا

0
4 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ناقوس

اتاق فرار ناقوس

9.7
4 تا 8 نفر
566 رأی
وحشت, تئاتر
150,000130,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار پریزاد

اتاق فرار پریزاد

9.8
4 تا 8 نفر
235 رأی
وحشت, تئاتر, کمدی
130,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تلقین

اتاق فرار تلقین

8.8
4 تا 6 نفر
192 رأی
تئاتر, وحشت, رازآلود
120,00054,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار طلسم شوم

اتاق فرار طلسم شوم

9.8
4 تا 12 نفر
279 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
80,00070,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رمال

اتاق فرار رمال

9.6
4 تا 8 نفر
470 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
500,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار آمرزش

اتاق فرار آمرزش

10
5 تا 12 نفر
10 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
140,00090,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)

اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)

9.4
4 تا 8 نفر
67 رأی
وحشت, تئاتر
120,000100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه