اتاق فرار های شهر چالوس

4 مورد

اتاق فرار متل بوداپست
اتاق فرار متل بوداپست
4 تا 8 نفر
0 رأی
فانتزی, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار برزخ
اتاق فرار برزخ
4 تا 8 نفر
0 رأی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فراراز مدرسه
اتاق فرار فراراز مدرسه
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سرقت از بانک ۱
اتاق فرار سرقت از بانک ۱
4 تا 8 نفر
0 رأی
دلهره آور, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه