اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار چالوس

4 مورد

اتاق فرار متل بوداپست
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • فانتزی, معمایی
  چالوس، هچیرود

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار سرقت از بانک ۱
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • دلهره آور, معمایی
  چالوس، هچیرود

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار برزخ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • چالوس، هچیرود

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار فراراز مدرسه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • معمایی
  چالوس، هچیرود

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان