اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار شمال تهران

68 مورد

اتاق فرار نامقدس
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار نامقدس

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، میدان رسالت

  (449) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (15٪ تخفیف)

  270,000230,000تومان
  اتاق فرار گناه آتش
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • دلهره آور, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، میرداماد

  (92) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار دیوانه باهوش
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، مجیدیه جنوبی

  (980) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار اغراض
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر
  تهران، مجیدیه جنوبی

  (735) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  260,000160,000تومان
  اتاق فرار اثر منفی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، مجیدیه جنوبی

  (83) رای

  9.9
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار کاهریز
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، جردن

  (151) رای

  9.1
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار اسارت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار اسارت

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت
  تهران، میرداماد

  (484) رای

  9.4
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  300,000240,000تومان
  اتاق فرار نجات از تاسیسات
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی
  تهران، قیطریه

  (120) رای

  8.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار آزمایشگاه سری
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • مهیج, معمایی, کارآگاهی
  تهران، میرداماد

  (53) رای

  9.2
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  180,000160,000تومان
  اتاق فرار ایستگاه آخر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تخیلی
  تهران، نیاوران

  (121) رای

  9.8
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (26٪ تخفیف)

  270,000200,000تومان
  اتاق فرار جزیره گنج
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی, معمایی
  تهران، قیطریه

  (162) رای

  8.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار اهریمن
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  تهران، شمس آباد

  (1082) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار بازگشت آنابل به خانه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، خیابان شهید بهشتی

  (114) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  80,00060,000تومان
  اتاق فرار روز مرگت مبارک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شریعتی-ظفر

  (127) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  120,000تومان
  اتاق فرار واگن شماره 9
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، میرداماد

  (1) رای

  7.3

  قیمت برای هر نفر

  45,000تومان
  اتاق فرار راهبه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شریعتی ، قلهک

  (32) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  100,00080,000تومان
  اتاق فرار Los Santos
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • سیاسی, معمایی
  تهران، بام تهران

  (10) رای

  7.9

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار وحشت قبر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، میرداماد

  (795) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  190,000150,000تومان
  اتاق فرار ابد و یک شب
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شریعتی - حسینیه ارشاد

  (26) رای

  7.7

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  80,00050,000تومان
  اتاق فرار سوخانوفکا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی, وحشت
  تهران، شریعتی-ظفر

  (55) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  80,000تومان
  اتاق فرار Behind The Bars
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، بام تهران

  (53) رای

  7.4

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  60,00040,000تومان
  اتاق فرار My Name Is Sidney
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  تهران، فرشته-خانه فرهنگ خیام

  (18) رای

  5.8

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار از زندان 1
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-4 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی
  تهران، خیابان دولت

  (3) رای

  4.4

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار Blow Your Candles
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • جنایی, کارآگاهی
  تهران، بام تهران

  (51) رای

  7.8

  قیمت برای هر نفر

  (42٪ تخفیف)

  60,00035,000تومان
  اتاق فرار کارناوال مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-4 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی, مهیج
  تهران، اقدسیه-آوا سنتر

  (49) رای

  8.5

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار زار
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • اتاق فرار زار

  سطح طلایی
  سطح طلایی
  وحشت
  تهران، جلفا

  (261) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  130,000تومان
  اتاق فرار پنهان شده در سایه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، میدان تجریش

  (221) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (7٪ تخفیف)

  140,000130,000تومان
  اتاق فرار پارک مرگ
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شریعتی - حسینیه ارشاد

  (23) رای

  8.7

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  100,00060,000تومان
  اتاق فرار جنگل آدم خوارها
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-9 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شمس آباد

  (8) رای

  7.3

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار سرقت از بانک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-4 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی, معمایی
  تهران، خیابان دولت

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  65,000تومان
  اتاق فرار اژدهای سرخ
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-17 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • ماجراجویی, مهیج, جنایی
  تهران، اقدسیه-آوا سنتر

  (33) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار داس خونی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شمس آباد

  (384) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار جرات یا حقیقت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، میدان ملت

  (1) رای

  8.7

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار ورود ممنوع
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  تهران، خیابان ولیعصر

  (186) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار اقامتگاه ابدی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، دیباجی شمالی

  (877) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  250,000170,000تومان
  اتاق فرار سفر به ماه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی, معمایی
  تهران، خیابان دولت

  (1) رای

  4

  قیمت برای هر نفر

  65,000تومان
  اتاق فرار شیطانی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی
  تهران، شمس آباد

  (381) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  80,00070,000تومان
  اتاق فرار طالع نحس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شریعتی-مترو شریعتی

  (331) رای

  8.9

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار سجین
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت
  تهران، آجودانیه

  (67) رای

  8.6

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار جنگل مردگان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، سیدخندان

  (86) رای

  8.6

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  70,00060,000تومان
  اتاق فرار مرده شور خانه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، سیدخندان

  (70) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  70,00050,000تومان
  اتاق فرار مجازات
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شمس آباد

  (149) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  100,00075,000تومان
  اتاق فرار روستای ناپاک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شریعتی ، قلهک

  (617) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  1,800,000150,000تومان
  اتاق فرار ملودی مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار ملودی مرگ

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، خیابان دولت

  (165) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان