اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار نارمک

18 مورد

اتاق فرار زتا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار زتا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (350) رای

  9.7
  تبلیغات
  تبلیغات
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار پازوزو
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار پازوزو

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (747) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  310,000210,000تومان
  اتاق فرار دژم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, درام
  تهران، نارمک

  (325) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  260,000190,000تومان
  اتاق فرار زتا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار زتا

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (350) رای

  9.7
  تبلیغات
  تبلیغات
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  280,000230,000تومان
  اتاق فرار اقرار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (126) رای

  9.9
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار زاگان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (48) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  250,000160,000تومان
  اتاق فرار گماشته
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
  تهران، نارمک

  (222) رای

  9.8
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  270,000190,000تومان
  اتاق فرار قلعه مردگان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (407) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (37٪ تخفیف)

  300,000190,000تومان
  اتاق فرار بیزانتیوم
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (10) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  290,000210,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان چهرازی ( دارالمجانین )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (432) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  270,000180,000تومان
  اتاق فرار تناسخ123
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  تهران، نارمک

  (188) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  90,00080,000تومان
  اتاق فرار ماژور
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  تهران، نارمک

  (213) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  120,00090,000تومان
  اتاق فرار کاراژان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • ماجراجویی, معمایی, وحشت
  تهران، نارمک

  (636) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  200,000130,000تومان
  اتاق فرار ناپدید شده
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  تهران، نارمک

  (25) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  160,000120,000تومان
  اتاق فرار شب شیطانی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  تهران، نارمک

  (122) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار طمع
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (40) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار عروس آتش
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وهم آلود, دلهره آور, وحشت
  تهران، نارمک

  (48) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار فوکوس (focus)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • مهیج, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  تهران، نارمک

  (46) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  250,000160,000تومان
  اتاق فرار چشم شیطان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، نارمک

  (42) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  230,000160,000تومان