اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار چیتگر

13 مورد

اتاق فرار صلیب
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار صلیب

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, دلهره آور, رازآلود
  تهران، چیتگر

  (333) رای

  9.6
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (41٪ تخفیف)

  320,000190,000تومان
  اتاق فرار سم ( سُم ) ( som )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، دریاچه چیتگر

  (795) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  320,000230,000تومان
  اتاق فرار آزمون (EXAM)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار آزمون (EXAM)

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, دلهره آور
  تهران، چیتگر

  (255) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار هارمونی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، چیتگر

  (64) رای

  9.2
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  300,000200,000تومان
  اتاق فرار بافومت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
  تهران، چیتگر

  (556) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (29٪ تخفیف)

  280,000200,000تومان
  اتاق فرار زفر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, کارآگاهی
  تهران، چیتگر

  (11) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (34٪ تخفیف)

  290,000190,000تومان
  اتاق فرار کارناوال هپی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, فانتزی, تئاتر تعاملی
  تهران، چیتگر

  (91) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  100,00080,000تومان
  اتاق فرار عقده (غفلت)
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، دریاچه چیتگر

  (285) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  170,000130,000تومان
  اتاق فرار میراژ
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • دلهره آور, وحشت, مهیج
  تهران، چیتگر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار مرگ خوار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, رازآلود, وهم آلود
  تهران، چیتگر

  (65) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار سرقت مجسمه ست
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, وحشت
  تهران، دریاچه چیتگر

  (21) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (44٪ تخفیف)

  180,000100,000تومان
  اتاق فرار رقص شیطان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, دلهره آور
  تهران، چیتگر

  (60) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (42٪ تخفیف)

  250,000144,000تومان
  اتاق فرار هرم ست
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, ماجراجویی
  تهران، دریاچه چیتگر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  190,000130,000تومان