اتاق فرار مایا
16+

اتاق فرار مایا

ژانر ژانر: تاریخی
difficulty درجه سختی: 8 از 10
players تعداد نفرات: 4 تا 6 نفر
time مدت زمان بازی: 60 دقیقه
price مبلغ بازی: 115,000 تومان برای هر نفر
provider ارائه دهنده: DiacoClub
address آدرس:
شیراز, فرهنگ شهر
کوچه ۱۹ ، جنب درمانگاه حکیم .
ثبت نظر