پیشنهاد اتاق فرار های تاریخی

11 مورد

اتاق فرار معبد سامو

اتاق فرار معبد سامو

9.4
4 تا 6 نفر
67 رأی
تاریخی, تئاتر تعاملی, وحشت
130,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حوض خونی

اتاق فرار حوض خونی

9.8
4 تا 12 نفر
149 رأی
وحشت, تاریخی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار مصر

اتاق فرار مصر

8.1
4 تا 6 نفر
11 رأی
ماجراجویی, تاریخی
150,000120,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار قصبه

اتاق فرار قصبه

6.1
4 تا 12 نفر
5 رأی
وحشت, تاریخی, تئاتر تعاملی
230,000180,000 تومان
8 از 10
160 دقیقه
اتاق فرار دراکولا

اتاق فرار دراکولا

9.5
4 تا 10 نفر
1 رأی
دلهره آور, ماجراجویی, تاریخی
120,000110,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار آدر

اتاق فرار آدر

7.5
4 تا 8 نفر
20 رأی
تاریخی, وحشت
120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین فرعون

اتاق فرار نفرین فرعون

0
4 تا 7 نفر
0 رأی
تخیلی, ماجراجویی, تاریخی
90,00080,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده

اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده

10
4 تا 6 نفر
1 رأی
اکشن, تاریخی, مهیج
85,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سرداب ۲

اتاق فرار سرداب ۲

9.1
4 تا 9 نفر
12 رأی
وحشت, تاریخی
100,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کیمیاگری

اتاق فرار کیمیاگری

6.7
4 تا 6 نفر
2 رأی
معمایی, تاریخی
50,00024,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مایا

اتاق فرار مایا

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
تاریخی
115,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه