پیشنهاد اتاق فرار های جنایی

18 مورد

اتاق فرار فراموشی

اتاق فرار فراموشی

9.5
4 تا 10 نفر
368 رأی
وحشت, جنایی, درام
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

9.8
4 تا 6 نفر
104 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناگفته

اتاق فرار ناگفته

9.8
4 تا 8 نفر
1062 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ایستگاه

اتاق فرار ایستگاه

9.9
4 تا 7 نفر
27 رأی
وحشت, جنایی, دلهره آور
150,000105,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ملاقات

اتاق فرار ملاقات

9.4
4 تا 6 نفر
245 رأی
وحشت, جنایی
130,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فال شیطانی

اتاق فرار فال شیطانی

10.0
4 تا 11 نفر
69 رأی
وحشت, جنایی, وهم آلود
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار هویت مخفی

اتاق فرار هویت مخفی

9.8
4 تا 6 نفر
15 رأی
کارآگاهی, جنایی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نویسنده دیوانه

اتاق فرار نویسنده دیوانه

8.8
4 تا 9 نفر
80 رأی
جنایی, معمایی, دلهره آور
70,00050,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مارینا

اتاق فرار مارینا

0
4 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, جنایی, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار راز 1920

اتاق فرار راز 1920

10
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن, جنایی, دلهره آور
50,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار اژدهای سرخ

اتاق فرار اژدهای سرخ

9.2
6 تا 17 نفر
33 رأی
ماجراجویی, مهیج, جنایی
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Prestige

اتاق فرار Prestige

9.3
4 تا 8 نفر
75 رأی
وحشت, جنایی, معمایی
90,00075,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مرد هلندی

اتاق فرار مرد هلندی

7.5
4 تا 6 نفر
14 رأی
جنایی, معمایی
150,000120,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار Blow Your Candles

اتاق فرار Blow Your Candles

7.8
3 تا 10 نفر
51 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,00035,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار پدر خوانده

اتاق فرار پدر خوانده

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار گرگ و میش

اتاق فرار گرگ و میش

9.8
4 تا 10 نفر
19 رأی
جنایی, دلهره آور
45,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مهره سرخ

اتاق فرار مهره سرخ

0
4 تا 5 نفر
0 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار Movie Night

اتاق فرار Movie Night

5.6
3 تا 10 نفر
9 رأی
جنایی
60,00030,000 تومان
8 از 10
65 دقیقه