اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار اصفهان

47 مورد

مشاهده بیشتر
خانه وحشت
اتاق فرار شهر جهنمی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-11 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  اصفهان، خیابان سروش

  (17) رای

  9.8
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  230,000190,000تومان
  اتاق فرار پیمان عزازیل
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, معمایی
  اصفهان، خیابان بزرگمهر

  (13) رای

  8.3
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  240,000200,000تومان
  اتاق فرار جنون خون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, وهم آلود
  اصفهان، استانداری

  (6) رای

  8.4
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  255,000220,000تومان
  اتاق فرار آتما
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • دلهره آور, فانتزی, تئاتر تعاملی
  اصفهان، اصفهان

  (31) رای

  9.3
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (16٪ تخفیف)

  250,000210,000تومان
  اتاق فرار فرقه تاریکی (اصفهان)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
  اصفهان، اصفهان

  (2) رای

  9
  5 سانس خالی
  5 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (16٪ تخفیف)

  250,000210,000تومان
  اتاق فرار آرایشگر شیطانی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وهم آلود, وحشت, دلهره آور
  اصفهان، اصفهان

  (15) رای

  9.1
  4 سانس خالی
  4 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  165,000تومان
  اتاق فرار کروکدیل
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • دلهره آور, وحشت, معمایی
  اصفهان، اصفهان

  (4) رای

  8.5
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  165,000تومان
  اتاق فرار ملکه خون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • درام, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  اصفهان، اصفهان

  (26) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  210,000190,000تومان
  اتاق فرار هویت مخفی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • کارآگاهی, جنایی
  اصفهان، شیخ صدوق

  (15) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  70,000تومان
  اتاق فرار جیغ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  اصفهان، خیابان میر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  65,000تومان
  اتاق فرار IT
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، خیابان بزرگمهر

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  110,000تومان
  اتاق فرار سامارا
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار فوکوشیما
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  اصفهان، شیخ صدوق

  (14) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار هیپنوتیزم
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • فانتزی, تخیلی
  اصفهان، شیخ صدوق

  (12) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار آواز مردگان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود
  اصفهان، خانه اصفهان

  (1) رای

  3.5

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار کالبد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  اصفهان، خیابان بزرگمهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار 19
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  3-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • اصفهان، چهارباغ بالا

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  35,000تومان
  اتاق فرار دفینه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-8 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, معمایی
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار مهد
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار روستای جهنمی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، سه راه ملک شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  180,000تومان
  اتاق فرار فتنه عفریت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  اصفهان، خیابان حکیم نظامی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  180,000تومان
  اتاق فرار ماه شوم
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (1) رای

  9

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار سادیسم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، خیابان میر

  (1) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار عکاسخانه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار هورلا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اتوبان آقابابایی

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار مریض روانی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • معمایی, تئاتر تعاملی, وحشت
  اصفهان، سپهسالار

  (32) رای

  8

  قیمت برای هر نفر

  180,000تومان
  اتاق فرار نفرین آمیتیست
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, معمایی
  اصفهان، شیخ صدوق

  (12) رای

  9.9

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار سایکو
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، شاهین شهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  اتاق فرار تسخیر
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار بحران
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-7 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اکشن, مهیج, تئاتر تعاملی
  اصفهان، خانه اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار لالایی شیطان
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، خیابان مشتاق سوم

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  70,000تومان
  اتاق فرار شاینینگ
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار سرنوشت شوم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  اصفهان، خیابان بزرگمهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  اتاق فرار مسافر روانی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, مهیج
  اصفهان، خیابان مشتاق سوم

  (1) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار منطقه مردگان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • اکشن, تخیلی, وحشت
  اصفهان، خیابان حکیم نظامی

  (2) رای

  6

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار سافاری مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  اصفهان، خیابان مشتاق سوم

  (1) رای

  5.2

  قیمت برای هر نفر

  60,000تومان
  اتاق فرار طلوع مرگ
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار راز جنگل
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  1-1 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • ماجراجویی, معمایی, مهیج
  اصفهان، میدان بزرگمهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار درک
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (1) رای

  1

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  190,000170,000تومان
  اتاق فرار نفرین
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، خیابان بزرگمهر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار رانده شده
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  اصفهان، اصفهان

  (10) رای

  8.9

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان
  اتاق فرار سکوت سیاه
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • مهیج, وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار مومیایی
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  اصفهان، اصفهان

  (2) رای

  5.5

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار گنجینه فراموش شده
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-9 نفر

 • زمان

  زمان

  110 دقیقه

 • دلهره آور, مهیج, معمایی
  اصفهان، شیخ مفید

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  200,000185,000تومان

  سوالات متداول اتاق فرار اصفهان: