اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار تبریز

6 مورد

خانه وحشت
اتاق فرار وادی السلام (تبریز)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تبریز، نصف راه

  (1) رای

  7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  200,000تومان
  اتاق فرار شکنجه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  2-4 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی
  تبریز، نصف راه

  (1) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار جراح دیوانه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تبریز، نصف راه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  100,00060,000تومان
  اتاق فرار سرقت از بانک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی
  تبریز، نصف راه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار گروگان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • اکشن, معمایی
  تبریز، نصف راه

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار شرلوک
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • کارآگاهی
  تبریز، جنب مسجد کبود

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  70,000تومان