اتاق فرار های شهر ساری

3 مورد

اتاق فرار گنجینه
اتاق فرار گنجینه
4 تا 6 نفر
19 رأی
وحشت
90,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار فرشته مرگ
4 تا 7 نفر
18 رأی
مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی
90,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار سایلنت
اتاق فرار سایلنت
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت
120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه