اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار تهرانسر

8 مورد

اتاق فرار اختلال
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، تهرانسر

  (366) رای

  9.4
  پیشنهاد ما
  پیشنهاد ما
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  286,000256,000تومان
  اتاق فرار روستای نفرین شده
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانسر

  (207) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار کارگردان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، تهرانسر

  (121) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  230,000190,000تومان
  اتاق فرار عذاب ( Doom )
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، تهرانسر

  (217) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (17٪ تخفیف)

  180,000150,000تومان
  اتاق فرار مولوخ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، تهرانسر

  (170) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  210,000160,000تومان
  اتاق فرار آمبرلا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانسر

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (7٪ تخفیف)

  150,000140,000تومان
  اتاق فرار جیوه سرخ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانسر

  (54) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (31٪ تخفیف)

  260,000180,000تومان
  اتاق فرار طلسم
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانسر

  (28) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (34٪ تخفیف)

  290,000190,000تومان