اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار شهریار و اندیشه

23 مورد

اتاق فرار کارخانه متروکه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  کرج، اندیشه

  (467) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (56٪ تخفیف)

  450,000200,000تومان
  اتاق فرار پنیک ( PANIC )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  کرج، اندیشه

  (483) رای

  9.7
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (32٪ تخفیف)

  280,000190,000تومان
  اتاق فرار گناه پیری
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, رازآلود
  تهران، شهریار

  (8) رای

  9.8
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (30٪ تخفیف)

  300,000210,000تومان
  اتاق فرار آنها
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  کرج، اندیشه

  (196) رای

  9.5
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان خصوصی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر
  تهران، شهریار

  (200) رای

  9.6
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار تار عنکبوت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  کرج، اندیشه

  (51) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار دراگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اکشن, وحشت, مهیج
  تهران، شهریار

  (1) رای

  10
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  220,000تومان
  اتاق فرار مسیر مرگ
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  120 دقیقه

 • وحشت, مهیج, معمایی
  تهران، شهریار

  (0) رای

  0
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  250,000230,000تومان
  اتاق فرار قمر در عقرب
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-11 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، شهریار

  (25) رای

  9.3
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار جیگساو
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  تهران، شهریار

  (86) رای

  8.4

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  110,000100,000تومان
  اتاق فرار تامارا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شهر جدید اندیشه

  (4) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (31٪ تخفیف)

  130,00090,000تومان
  اتاق فرار شب شوم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وهم آلود, مهیج
  تهران، شهر جدید اندیشه

  (65) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار سامارا
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شهریار

  (2) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  130,000120,000تومان
  اتاق فرار سی سر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
  تهران، شهرک اندیشه

  (21) رای

  8.7

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار شکاف
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
  تهران، شهریار

  (7) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار لاهوت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، شهریار

  (4) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  130,000120,000تومان
  اتاق فرار تنفر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، شهریار

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  170,000تومان
  اتاق فرار معصوم
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, درام, تئاتر
  کرج، اندیشه

  (64) رای

  9.2

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  200,000150,000تومان
  اتاق فرار قفس
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  6-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • جنایی, وحشت, دلهره آور
  تهران، شهریار

  (5) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار چراغ های خاموش
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, مهیج
  تهران، شهریار

  (18) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  250,000220,000تومان
  اتاق فرار روستای تسخیر شده
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، شهریار

  (120) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  230,000200,000تومان
  اتاق فرار زنات
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، شهریار

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار آخرین اجرا
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
  تهران، شهریار

  (0) رای

  0

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان