اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار سردار جنگل

5 مورد

اتاق فرار آبادی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، سردارجنگل

  (142) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (35٪ تخفیف)

  230,000150,000تومان
  اتاق فرار هتل جهنمی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، سردارجنگل

  (101) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (44٪ تخفیف)

  200,000100,000تومان
  اتاق فرار رهایی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود
  تهران، سردارجنگل

  (6) رای

  5

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  200,000110,000تومان
  اتاق فرار وسوسه انگیز
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، سردارجنگل

  (559) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (12٪ تخفیف)

  170,000150,000تومان
  اتاق فرار مزرعه وحشت
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار مزرعه وحشت

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت
  تهران، سردارجنگل

  (215) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  150,000تومان