اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار پردیس و بومهن

6 مورد

اتاق فرار روانی (بومهن)
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، بومهن

  (1) رای

  10
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  180,000تومان
  اتاق فرار بازی مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، بومهن

  (36) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  110,00090,000تومان
  اتاق فرار مادر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، بومهن

  (7) رای

  9.7

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  100,00080,000تومان
  اتاق فرار خودکشی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, درام
  تهران، بومهن

  (69) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  (6٪ تخفیف)

  170,000160,000تومان
  اتاق فرار نفرین ابدی
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
  تهران، بومهن

  (6) رای

  9.9

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  120,000110,000تومان
  اتاق فرار ونگ زن
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, کمدی, تئاتر تعاملی
  تهران، پردیس فاز 2

  (2) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان