اتاق فرار های فانتزی

8 مورد

اتاق فرار کارناوال هپی
اتاق فرار کارناوال هپی
4 تا 10 نفر
91 رأی
وحشت, فانتزی, تئاتر تعاملی
100,00080,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فریداکالو
اتاق فرار فریداکالو
4 تا 6 نفر
46 رأی
فانتزی, دلهره آور
120,00090,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار هیپنوتیزم
اتاق فرار هیپنوتیزم
4 تا 6 نفر
12 رأی
فانتزی, تخیلی
60,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فرار از مدرسه
اتاق فرار فرار از مدرسه
6 تا 4 نفر
1 رأی
فانتزی, کارآگاهی
30,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار کشتی دزدان دریایی
اتاق فرار کشتی دزدان دریایی
4 تا 6 نفر
0 رأی
معمایی, فانتزی
50,00035,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کشتی SunSet
اتاق فرار کشتی SunSet
6 تا 4 نفر
0 رأی
فانتزی, معمایی
60,00020,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار متل بوداپست
اتاق فرار متل بوداپست
4 تا 8 نفر
0 رأی
فانتزی, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سرزمین زامبی
اتاق فرار سرزمین زامبی
4 تا 8 نفر
0 رأی
فانتزی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه