اتاق فرار های تخیلی

8 مورد

اتاق فرار محقق
اتاق فرار محقق
4 تا 10 نفر
56 رأی
تخیلی, تئاتر تعاملی, وحشت
110,00080,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ایستگاه اخر
اتاق فرار ایستگاه اخر
4 تا 8 نفر
101 رأی
وحشت, تخیلی
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اختیار
اتاق فرار اختیار
4 تا 6 نفر
0 رأی
تخیلی, مهیج, دلهره آور
200,000 تومان
10 از 10
150 دقیقه
اتاق فرار هیپنوتیزم
اتاق فرار هیپنوتیزم
4 تا 6 نفر
12 رأی
فانتزی, تخیلی
60,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین فرعون
اتاق فرار نفرین فرعون
4 تا 7 نفر
0 رأی
تخیلی, ماجراجویی, تاریخی
90,00080,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار تقدیر
اتاق فرار تقدیر
4 تا 12 نفر
1 رأی
مهیج, تخیلی, دلهره آور
100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ریمایند
اتاق فرار ریمایند
4 تا 8 نفر
0 رأی
دلهره آور, وحشت, تخیلی
120,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار منطقه مردگان
اتاق فرار منطقه مردگان
4 تا 8 نفر
2 رأی
اکشن, تخیلی, وحشت
60,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه