اتاق فرار های سیاسی

2 مورد

اتاق فرار دروازه غار
اتاق فرار دروازه غار
4 تا 7 نفر
3 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, سیاسی
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Los Santos
اتاق فرار Los Santos
4 تا 9 نفر
10 رأی
سیاسی, معمایی
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه