اتاق فرار ال موت
16+

اتاق فرار ال موت

ژانر ژانر: وحشت, دلهره آور
difficulty درجه سختی: 8 از 10
players تعداد نفرات: 4 تا 8 نفر
time مدت زمان بازی: 90 دقیقه
price مبلغ بازی: 120,000 100,000 تومان برای هر نفر
provider ارائه دهنده: SeeEscape
address آدرس:
بندر انزلی, ناصرخسرو
ناصر خسرو .
ثبت نظر