امتیاز به اتاق فرار کلبه وحشت
در صورتی که این بازی را انجام داده اید٬ لطفا نظر و امتیاز خود را درباره آن ثبت نمایید:
پیش درآمد:
10 از 10
دکور:
10 از 10
اتمسفر بازی:
10 از 10
معما:
10 از 10
سرگرمی:
10 از 10
نظر شما: